sociální úzkostná porucha je charakterizována intenzivním strachem ze sociálních nebo výkonnostních situací a strachem z jednání způsobem, který bude ponižující nebo trapný. Rozsah, v jakém se sociálně úzkostliví jedinci obávají rozpaků v důsledku chování blízkých ostatních, však zůstává neznámý. The strach z rozpaků ostatními Scale (FEOS) byl vyvinut s cílem posoudit, do jaké míry se jednotlivci se sociální úzkostí obávají, že budou v rozpacích s ostatními. K posouzení psychometrických vlastností tohoto opatření dokončilo FEOS 162 vysokoškolských studentů s nízkou nebo vysokou sociální úzkostí spolu s dalšími dotazníky. Průzkumná analýza faktorů navrhla jediný faktor. Opatření vykazuje vysokou vnitřní konzistenci, a koreluje s měřítky sociální úzkosti, strach z negativního hodnocení, a citlivost na úzkost. Strach z rozpaků ostatními nebyl shledán významným prediktorem sociální úzkosti, ve srovnání s citlivostí na úzkost a strachem z negativního hodnocení. FEOS diskriminoval mezi účastníky s vysokou a nízkou sociální úzkostí, protože ti s vysokou sociální úzkostí zaznamenali výrazně vyšší míru než účastníci s nízkou sociální úzkostí. Je diskutována užitečnost této stupnice pro výzkum a klinickou praxi.