Název: komprese grafu pomocí technik porovnávání vzorů

autoři: Rushabh Jitendrakumar Shah

Stáhnout PDF

Abstrakt: grafy lze použít k reprezentaci široké škály dat patřících k různým doménám. Grafy mohou efektivně zachytit vztah mezi daty a byly široce používány. V poslední době, s příchodem velkých dat, existujebylo nutné efektivně ukládat a počítat na velkých datových sadách. Vzhledem k velikosti dotyčných datových souborů však bylo nalezení optimálních metod pro ukládání a zpracování dat výzvou. Proto, v tomto článku, studujeme různé techniky komprese grafů a navrhujeme nové algoritmy, aby to samé. Konkrétně, vzhledem k grafu G = (V, E), kde V je množina proměnných a E je množina hran, a |V / = n, navrhujeme techniky pro kompresi přilehlé maticové reprezentace grafu. Naše algoritmy jsou založeny na hledání vzorů v datech matice sousedství, a nahrazení běžných vzorů specifickými značkami. Všechny zde navržené techniky jsoubeztrátová komprese grafů. Na základě experimentálních výsledků bylo zjištěno, že naše navržené techniky dosahují téměř 70% komprese ve srovnání s maticovou reprezentací přilehlosti. Výsledky ukazují, že velké grafymohou být efektivně uloženy v menší paměti a využívat paralelní procesní sílu výpočetních uzlů a efektivně přenášet data mezi zdroji.