syndrom neklidných nohou by mohl představovat poruchu reagující na folát jak u pacientů s deficitem získaného folátu, tak u pacientů s familiární symptomatologií. Pacienti se získaným deficitem folátu by mohli být rozděleni do dvou podskupin. (i) osoby s menšími neurologickými příznaky (syndrom neklidných nohou, porucha vibračního smyslu a hmatová hypestézie v obou nohách se sníženým trhnutím kotníku a prodlouženým nebo asymetrickým Achilovým reflexním časem) a (ii)osoby s hlavními neurologickými příznaky (subakutní kombinovaná degenerace s neuropatiemi nebo bez neuropatií). U některých z těchto pacientů je klasická triáda malabsorpčního syndromu nahrazena jinou triádou, zácpou, abnormální jejunální biopsií a abnormální absorpcí d-xylózy. Nízká hladina kyseliny listové v séru by mohla vyvolat menší neuropsychiatrické příznaky, zatímco další nízký folát CSF by mohl vyvolat hlavní neurologické příznaky navzdory přítomnosti normální hladiny folátu erytrocytů a při absenci upřímné anémie. Jsou popsány možné další studie.