při pokusu o odstranění návykové látky dochází k fyzickému zážitku známému jako „stažení“.

abstinenční příznaky mohou zahrnovat těžkou úzkost, bolesti hlavy, smutek, hněv, pocení, třes, dezorientaci a depresi. Mohou trvat kdekoli od dnů do týdnů nebo dokonce měsíců po ukončení.

mnoho lidí nemůže přestat konzumovat sladidla, mouky, zpracované potraviny a jiné návykové potraviny, protože mají velké potíže s intenzivním obdobím stažení. Chutě vytvářejí nutkání na více serotoninu nebo dopaminu, které pouze dočasně zmírňují nepohodlí abstinenčních příznaků. Jak jsme již zmínili, jedná se o začarovaný kruh. A to může vést k život ohrožujícím stavům, včetně obezity, cukrovky, srdečních chorob a rakoviny.

lidé, kteří uspějí v uzdravení svých závislostí, se učí porozumět a vypořádat se s jejich fyzickými chutěmi a abstinenčními příznaky. Stávají se také dobrými při zvládání intenzivních pocitů, které často vznikají během Ochranné lhůty. Ale je to těžký boj. Navzdory silné touze zastavit, složitost fyzických abstinenčních příznaků a doprovodné emoce mohou vést jednotlivce zpět k používání potravin měnících náladu, které pouze udržují cyklus závislosti.