Jak získat zpětné přijetí na právnickou školu po akademickém propuštěníje samozřejmé, že získání akademického propuštění z právnické školy může být ponižující zážitek. Bez ohledu na to, jaké okolnosti způsobily vaše propuštění, ať už se jedná o neočekávanou životní nouzi, která vás vyhodila z kurzu, nebo jen o naprostý nedostatek přípravy, propuštění naštve. Bohužel nejhorší část o propuštění není rozpaky můžete čelit, místo toho je to nedostatek informací o tom, jak se dostat zapsal zpět do právnické fakulty. Kromě několika vágních článků diskutujících o zásadách opětovného přijetí není mnoho informací o praktických krocích, které můžete podniknout, abyste získali opětovné přijetí. Takže tady čtete tento příspěvek v naději, že najdete odpovědi na tuto otázku. Vzhledem k nedostatku informací tam, nevím, zda mám schopnost dělat toto téma spravedlnost. Nicméně, budu se snažit ze všech sil, aby de-mystifikovat tento problém a přivést vás alespoň o krok blíže k dostat se zpět na trať k dosažení, že J. D.toužíte.

takže co je první věc, kterou byste měli udělat poté, co byl akademicky propuštěn? S rizikem, že to zní jako váš typický profesor práva, první věc, kterou byste měli udělat, je “ přečtěte si pravidla!“Americká advokátní komora nastiňuje pravidla, která by měly všechny školy uplatňovat při zvažování studenta pro opětovné přijetí po propuštění. Podle normy 501 norem ABA:

“ Právnická fakulta nepřijme ani nepřijme studenta, který byl dříve diskvalifikován z akademických důvodů, aniž by prokázala, že předchozí diskvalifikace nenaznačuje nedostatek způsobilosti dokončit svůj program právnického vzdělávání a být přijat do advokátní komory.“

ale co to vůbec znamená? Jak lze potvrdit, že jejich propuštění není založeno na neschopnosti dokončit své právní vzdělání? Po přečtení tohoto pravidla jsem byl stejně zmatený, takže jsem se podíval na to, jak školy definovaly toto “ kladné zobrazení.“Ačkoli moje zjištění byla přinejlepším nedostatečná, Nova Southeastern law school a Southern Methodist University law school (SMU) naznačují, že zobrazení vnějších faktorů může tento kladný požadavek uspokojit.

Nova uvádí, že student, který získá zpětné převzetí, musí do svého osobního prohlášení zahrnout: „informace, které ukazují, že vnější faktory, nikoli nedostatek schopností, vytvořily překážku jejich úspěchu ve studiu práva.“

vzhledem k tomu, že SMU uvádí, že student, který se pokouší získat zpětné převzetí, musí prokázat, že jeho propuštění bylo způsobeno vážným neočekávaným narušením, které nesouviselo se schopností studenta úspěšně dokončit požadovaný studijní program.

takže to nás přivádí ke kroku 1:

1. Vnější faktory

pokud hledáte zpětné přijetí na Právnickou fakultu po akademickém propuštění, musíte prokázat, že vaše počáteční propuštění bylo založeno na vnějších faktorech, nikoli na vaší neschopnosti zvládnout kurz. Právnická fakulta může někdy způsobit, že studenti mají tunelové vidění. Je velmi snadné ztratit ze zřetele skutečnost, že život stále pokračuje i přes vaše stresy v kurzu. Proto, když se v životě stane něco zásadního, tj. fyzická nebo duševní nemoc, smrt člena rodiny nebo extrémní finanční ztráta, je velmi snadné se zbavit stopy. To je pochopitelné. Je-li vnější faktor je to, co způsobilo své akademické propuštění, školy budou obecně pochopení této situace. Jen se ujistěte, že máte jasno o vnějším problému, který způsobil ztrátu zaměření. Je však ještě důležitější ukázat přijímacímu oddělení, že jste učinili nezbytné kroky k rehabilitaci tohoto problému a že jej již nepředpokládáte jako inhibiční faktor. O rehabilitaci budeme dále diskutovat v další části.

co se tedy stane, pokud vaše akademické propuštění nebylo založeno na vnějších faktorech? Nebudu vám lhát, to je mnohem obtížnější získat zpětné převzetí. Zpětné převzetí však může být stále možné, pokud dokážete, že jste rehabilitováni a nyní máte schopnost dokončit právní kurz. Což mě přivádí k dalšímu kroku.

2. Rehabilitace

pokud jste byli akademicky propuštěni na základě vnějších faktorů, bude důležité prokázat, že během období propuštění jste byli rehabilitováni a nyní máte schopnost dokončit právní kurz. Pokud spadáte do této kategorie, bude důležité pochopit hlavní příčinu, proč jste šli mimo trať. Nebyl jste v té době dostatečně zralý na to, abyste zvládl prostředí profesionální právnické fakulty, nebo byla pracovní zátěž příliš obtížná? Ať už je důvod jakýkoli, doporučil bych možná pracovat na plný úvazek během období propuštění, abych ukázal, že můžete přežít v profesionálním prostředí. Doporučil bych také možná získat lektora, který by vás mohl vést 1L ročníkem, který jste selhali. Nabízíme vynikající doučovací službu prostřednictvím Law School Toolbox, nezapomeňte se na to podívat.

možná se nyní ptáte, kdy je vhodný čas znovu se přihlásit na právnickou školu po akademickém propuštění? Stačí jen několik měsíců rehabilitace nebo budete muset počkat několik let? To mě přivádí k mému poslednímu kroku:

3. Znovu se přihlaste v požadované časové ose školy

Standard 505 pravidel ABA, která stanoví, že akademicky propuštěný student bude muset počkat dva roky, než požádá o opětovné přijetí na právnickou školu. V roce 2014 byl však tento jazyk z pravidel odstraněn. Proto, pokud jsem zjistil, zdá se, že tato časová osa je nyní ponechána na uvážení právnické školy. Proto, pokud jste byli akademicky propuštěni, je důležité, abyste se brzy rozhodli, na kterou školu byste chtěli získat přijetí při příštím pokusu. Jakmile se rozhodnete, kontaktujte tuto školu přímo a určete jejich politiku přijímání akademicky propuštěných studentů. Existuje možnost, že tyto školy mohou mít stále dvouletý požadavek, nebo mohou tento požadavek odstranit, jako jsou pravidla ABA. Ať tak či onak, zjistit brzy.

pokud jste byli akademicky propuštěni, vím, že procházíte těžkým obdobím. Doufám, že vám tyto tipy pomohou vrátit se zpět na trať!

při pohledu na nějakou pomoc dělat to nejlepší v právnické fakultě? Zjistěte více o našich možnostech doučování na Právnické fakultě.