vaše srdce se spoléhá na elektrické impulsy, které porazí a zůstanou v rytmu. Když něco blokuje nebo narušuje tento signál, spadá do obecné kategorie problémů srdečního rytmu nazývaných poruchy vedení. Pokud je blok mírný, nemusí být ani patrný. Některé poruchy vedení však mohou být závažné.

jak fungují elektrické signály v srdci

vaše srdce vysílá své signály ze sinoatriálního (SA) uzlu, který působí jako přirozený kardiostimulátor. Když uzel SA vyšle signál, má cestovat shora dolů a říct komorám, aby pumpovaly ve správném pořadí.

to se ne vždy stane.

když je něco špatně s elektrickými impulsy ve vašem srdci, tyto komory hoří ve špatném pořadí nebo se mohou navzájem synchronizovat. To je základní problém nejčastějších poruch vedení.

syndrom dlouhého QT

syndrom dlouhého QT je jednou z hlavních poruch vedení, které ovlivňují srdce. Asi 1 z 2 500 lidí ve Spojených státech má formu syndromu dlouhého QT.

k tomuto problému dochází, když je jeden z iontových kanálů v srdci zablokován a trvá déle, než se dobije pro další srdeční tep. Existuje mnoho různých typů syndromu dlouhého QT v závislosti na postižených kanálech a léky a léčba se budou lišit v závislosti na tom, který kanál nefunguje správně.

mnoho pacientů nikdy nemá příznaky, zatímco jiní mohou pociťovat mdloby nebo náhlou srdeční zástavu kvůli nepravidelnému srdečnímu tepu. K detekci možného syndromu dlouhého QT lze použít genetický screening, echokardiogramy a holterovy monitory.

léčba se může pohybovat od použití beta blokátorů na předpis k prevenci nepravidelných srdečních rytmů až po umístění implantovatelného kardioverterového defibrilátoru (ICD) do hrudníku k regulaci srdečního rytmu a prevenci smrti. Existují také postupy, které mohou blokovat nervy v srdci.

srdeční blok

srdeční blok často pochází z poškození srdečního svalu, ale může také pocházet z vrozené vady. Většina případů se vyvíjí v průběhu času. Srdeční blok udržuje elektrické signály z jejich cestu do správných místech v srdci ve správný čas.

někteří dobře vyškolení sportovci mohou mít srdeční blok prvního stupně, který zpomaluje signály do srdce a způsobuje nepřirozeně pomalý klidový srdeční tep. To obvykle nevyžaduje léčbu.

srdeční bloky druhého a třetího stupně jsou závažnější a obvykle jsou diagnostikovány pomocí EKG. Závažnější srdeční bloky mohou vyžadovat léčbu kardiostimulátorem.

blok větví svazku

elektrické signály obvykle cestují po levé i pravé straně srdce současně. Blok větve svazku se může objevit na cestě na obou stranách srdce a je obvykle způsoben existujícími srdečními chorobami, jako je srdeční infarkt, infekce srdce, vysoký krevní tlak nebo krevní sraženiny. Nejběžnější léčbou bloků větví svazku je léčba základního srdečního onemocnění.

mnoho pacientů s poruchami vedení si není tohoto problému vědomo, protože nemají pravidelné příznaky. Rutinní prohlídky pro aktivní sledování zdraví srdce mohou pomoci identifikovat tyto problémy dříve, než se stanou vážnějším problémem. Kontaktujte Oklahoma Heart Hospital ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci.