Social angstlidelse er kendetegnet ved en intens frygt for sociale eller præstationssituationer og en frygt for at handle på en måde, der vil være ydmygende eller pinlig. Imidlertid, i hvilket omfang socialt ængstelige individer frygter forlegenhed på grund af nære andres opførsel forbliver ukendt. Frygten for forlegenhed af andre skala (FEOS) blev udviklet for at vurdere, i hvilket omfang personer med social angst frygter at blive flov over andre. For at vurdere de psykometriske egenskaber ved denne foranstaltning afsluttede 162 studerende med lav eller høj social angst FEOS sammen med yderligere spørgeskemaer. En sonderende faktoranalyse foreslog en enkelt faktor. Foranstaltningen viser høj intern konsistens og er korreleret med målinger af social angst, frygt for negativ evaluering og angstfølsomhed. Frygt for forlegenhed af andre viste sig ikke at være en signifikant forudsigelse for social angst, sammenlignet med angstfølsomhed og frygt for negativ evaluering. Feo ‘ erne diskriminerede blandt deltagerne højt og lavt i social angst, da de, der var høje i social angst, scorede betydeligt højere på foranstaltningen end deltagere, der var lave i social angst. Nytten af denne skala til forskning og klinisk praksis diskuteres.