manglende opretholdelse af rimelig kontrol

årsagen til mange ulykker betragtes som en førers manglende opretholdelse af rimelig kontrol. Hvad dette betyder er, at individet ikke var i stand til at opretholde en rimelig kontrol over deres køretøj, mens de betjente det, hvilket kan sætte sig selv og andre i fare.

Ohio Reviderede Kode 4511.202 drift uden at være i rimelig kontrol over køretøj, vogn eller sporvogn siger, ” ingen personlig skal betjene et motorkøretøj, Sporløs vogn, sporvogn, landbrugstraktor eller landbrugstraktor, der trækker, trækker eller på anden måde trækker en enhed landbrugsmaskiner i enhver gade, motorvej eller ejendom, der er åben for offentligheden for køretøjstrafik uden at have rimelig kontrol over køretøjet, vognen, sporvognen, landbrugstraktoren eller enheden af landbrugsmaskiner.”

manglende opretholdelse af kontrol

ovenstående uddrag fra Ohio reviderede kode er en ganske mundfuld. Hvad dette i det væsentlige betyder er, at en person ikke må betjene et motorkøretøj, hvis de ikke kan opretholde en rimelig kontrol over det. Hvis nogen overtræder dette, ville de blive anset for skyldige i at betjene et sådant køretøj uden kontrol, hvilket anses for at være en mindre forseelse.

skadet af anden chauffør

hvis du var involveret i en bilulykke, der var forårsaget af den anden chaufførs manglende opretholdelse af rimelig kontrol med deres køretøj, er det afgørende, at du søger vejledning fra en advokat. Når nogen forfølger et krav om personskade, det bedste råd, som vores advokater kan give, er at søge repræsentation af en professionel. Der er mange forskellige ting involveret i sådanne sager, der gør det nødvendigt at have en advokat, der guider dig, samt overtage visse aspekter, såsom kommunikation med forsikringsselskabet.

hvis du var involveret i en bilulykke og spekulerer på, hvad de juridiske skridt er, at du skal tage, Ohio Accident Book kan tjene som en meget nyttig vejledning. Denne bog blev skrevet specifikt til ofre for bilulykker og deres familier som en måde at tage dem gennem den juridiske proces, forklarer de trin, der er involveret i krav om bilulykker. Der er også tips inkluderet i bogen, der er rettet mod at hjælpe det skadede offer til at modtage den mest gunstige løsning. Bestil en gratis kopi på vores hjemmeside, eller ved at ringe til vores kontor på 800.637.8170.

hvis du har spørgsmål relateret til en bilulykke skade, eller din elskede var involveret i en bilulykke, er du velkommen til at ringe til vores kontor for vejledning. Ved at ringe 800.637.8170, har du mulighed for at diskutere din ulykke med en advokat og modtage en gratis sagsvurdering.