da de endelige kapacitets-og forureningsproblemer i fossile brændstoffer bliver mere presserende, udvikles nye kilder til mere bæredygtig energi. Materials for energy conversion devices opsummerer den vigtigste forskning i nye materialer, der kan bruges til at generere ren og vedvarende energi eller til at hjælpe med at håndtere problemer fra eksisterende energikilder.
bogen diskuterer udvalget af materialer, der især kan bruges til at udnytte og konvertere solenergi, herunder egenskaberne ved iltningsmaterialer og deres anvendelse til fremstilling af brintbrændstof. Det dækker termoelektriske materialer og enheder til elproduktion, Ioniske ledere og nye typer brændselsceller. Der er også kapitler om brugen af sådanne materialer til immobilisering af nukleart affald og som elektrokemiske gassensorer til emissionskontrol.
med sine fremtrædende redaktører og internationale team af bidragydere er Materials for energy conversion devices en standardreference for alle dem, der forsker og udvikler en ny generation af materialer og teknologier til vores energibehov.