dette kapitel diskuterer mekanikken i hurtige granulære strømme. Et “bulkfast stof” eller “granulær væske” kan defineres som en samling af diskrete faste komponenter dispergeret i en væske, således at de faste bestanddele er i kontakt eller nær kontakt med deres naboer. Bulk faste stoffer omfatter et medlem af en større klasse af tofasede dispergeringssystemer, der består af faste stoffer og væsker; fortyndede suspensioner danner et andet beslægtet element, som er mere kendt for væskemekanikere. Afsnit II i dette kapitel præsenterer en gennemgang af Bagnolds klassiske papirer og en diskussion af de forskellige tilstande og regimer for granulær strømning. En dimensionel analyse giver en fysisk baggrund for den detaljerede gennemgang af eksperimentelt og teoretisk arbejde, der følger. Afsnit III gennemgår strømme i lodrette kanaler og skrå slisker; det beskæftiger sig primært med eksperimentelle observationer af stress -, hastigheds-og bulkdensitetsfelter. Laboratorieudstyr og eksperimenter af viscometrisk type designet til at bestemme stress-belastningshastighedsadfærd diskuteres i Afsnit IV. Kvasi-statiske testere, suspensionsviscometre og enheder med høj forskydningshastighed er beskrevet. Afsnit V gennemgår teorier for granulære strømme med høj forskydningshastighed. Det inkluderer kontinuummodeller såvel som analytiske og numeriske mikrostrukturelle modeller, der overvejer detaljerne i kollisioner mellem partikler.