wyłączenie części komórek mózgu, która działa jak kran do regulowania przepływu białek, wykazano, że powoduje neurodegenerację, nowe badanie wykazało.

badania, które przeprowadzono na myszach, koncentrowały się na aparacie Golgiego — przedziale wewnątrz wszystkich komórek w organizmie, który kontroluje przetwarzanie i transport białek. Ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu błony komórkowej, a także dla uwalniania wielu rodzajów białek, takich jak hormony, neuroprzekaźniki i białka, które tworzą nasze szkielety.

chociaż funkcja aparatu Golgiego, nazwanego na cześć włoskiego odkrywcy, jest dobrze poznana, nie wykazano wcześniej, że odgrywa rolę w neurodegeneracji. Na podstawie tych wyników naukowcy uważają, że znaleźli nową drogę do odkrycia przyczyn niektórych chorób neurodegeneracyjnych.

ile aparat Golgiego przyczynia się do głównych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson, jest obecnie niejasne, chociaż inne badania uczyniły ten link.

artykuł: „utrata golgina GM130 powoduje zakłócenia Golgiego, utratę neuronów Purkinje i ataksję u myszy”
przedrukowany z materiałów dostarczonych przez University of Manchester.