fossiilisten polttoaineiden rajallisen kapasiteetin ja saasteongelmien lisääntyessä uusia kestävämpiä energialähteitä kehitetään. Materials for energy conversion devices on tiivistelmä keskeisestä tutkimuksesta, joka koskee uusia materiaaleja, joita voidaan käyttää puhtaan ja uusiutuvan energian tuottamiseen tai nykyisten energialähteiden ongelmien hallintaan.
kirjassa käsitellään erityisesti aurinkoenergian valjastamiseen ja muuntamiseen käytettäviä materiaaleja, kuten oksidimateriaalien ominaisuuksia ja niiden käyttöä vetypolttoaineen valmistuksessa. Se kattaa lämpösähköiset materiaalit ja laitteet sähköntuotantoon, ionijohtimet ja uudentyyppiset polttokennot. On myös lukuja tällaisten materiaalien käytöstä ydinjätteen immobilisoinnissa ja päästöjenrajoituksessa käytettävinä sähkökemiallisina kaasuantureina.
arvostetuilla toimittajillaan ja kansainvälisellä avustajatiimillään Materials for energy conversion devices on standardi viite kaikille niille, jotka tutkivat ja kehittävät uuden sukupolven materiaaleja ja teknologioita energiantarpeeseemme.