”tämä kirja on koottu keskeisimmistä aiheista kolmiosaisesta julkaisusta Ympäristöbioteknologia, joka koostui Ympäristöprosesseista I-jäteveden käsittely (muokattu 1999); Environmental Processes II – maaperän Puhdistus (muokattu 2000); ja Environmental Processes III – kiinteiden jätteiden ja jätekaasujen käsittely, juomaveden valmistelu (muokattu 2000). … Jos olet jätehuoltoalalla, tämä kirja on pakollinen. … kirja tarjoaa tärkeää uusinta tietoa jätehuollon tieteestä ja teknologiasta.
Environmental Science and Pollution Research-INTERNATIONAL
… kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti ympäristöbiotekniikan neljää pääaluetta-jätevesien käsittelyä , maaperän käsittelyä, kiinteiden jätteiden käsittelyä ja jätekaasujen käsittelyä – sekä mikrobilogisten että prosessiteknisten näkökohtien osalta. Tämä kirja auttaa opiskelijoita ja ammattiasiantuntijoita saamaan nopeasti perustietoja ja yleiskuvan biologisesta taustasta ja yleisistä vaihtoehdoista.
Lebensmittel &Biotechnologie – Die osterreichische Fachzeitschrift fur Lebensmittelindustrie
und-forschung
…siinä käsitellään yksityiskohtaisesti kutakin ympäristöbiotekniikan neljää pääalaa…
CAB Abstracts
…tarjoaa syvällinen käsitys monimutkaisia prosesseja tällä alalla ja pitäisi auttaa opiskelijoita ja ammatillisia asiantuntijoita saada nopea, perustavanlaatuinen yleiskuva…”
SirReadALot.org
” … kirjasta on hyötyä ympäristöbiotekniikan ja enineerauksen opiskelijoille ja opettajille. Ympäristöbioteknologiasta on kirjoitettu vain muutama kirja, eikä kovin moni niistä kata niitä monia aiheita, joita tämä kirja käsittelee. Kirja on kovakantinen ja hyvin tuotettu. Sen hinta on kohtuullinen 129,00 euroa.”
Biotechnology Advances
” tässä kirjassa analysoidaan, miten mikro-organismien kykyä hajottaa jätteitä voidaan käyttää hallitusti … suositella.”
valinta