liittovaltion False Claims Act (”FCA”) – lain mukaisen qui tam-kanteen vanhentumissääntö on FCA: n pykälässä 3731(b) : ”Siviilikannetta pykälän 3730 nojalla ei saa nostaa-

(1) Yli 6 vuotta pykälän 3729 rikkomisen tekopäivän jälkeen tai

(2) yli 3 vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen virkailijan, jolla on velvollisuus toimia kyseisissä olosuhteissa, olisi pitänyt tietää tai kohtuudella olisi pitänyt tietää, mutta enintään 10 vuotta rikkomuksen tekopäivän jälkeen,
sen mukaan, kumpi tapahtuu viimeksi.”

näin ollen vuonna 2013 tehdyn kantelun 3731§: n b momentin 1 momentin mukaan vain kuuden viime vuoden aikana tapahtunut takaiskutoiminta olisi kannekelpoinen, koska yli kuusi vuotta vanhat rikkomukset ovat vanhentuneita.

ovatko Säännöt erilaiset Qui Tamin Relaattoreille ja hallitukselle?

3731 (b) (2) on tietullisäännös, joka sallii korvausvaatimukset, jotka ulottuvat kymmenen vuotta taaksepäin, jos ne nostetaan kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona liittohallitus tiesi tai sen olisi pitänyt tietää lahjuksista. Jotkin tuomioistuimet ovat katsoneet, että 3731§: n b momentin 2 alakohtaa sovelletaan vastaavanlaisten tahojen vireille panemiin asioihin, kun taas suurin osa tuomioistuimista on katsonut, että tietullimääräystä sovelletaan vain niissä tapauksissa, joissa hallitus on asianosaisena(näiden tuomioistuinten mukaan vain, jos hallitus puuttuu asiaan).

tuomioistuimet ovat erimielisiä siitä, onko qui tam whistleblower oikeutettu hyödyntämään 3731§: n b momentin 2 momentin kolmivuotista tietullimääräystä. Suurin osa tuomioistuimista katsoo, että tiemaksusäännöstä ei voida soveltaa qui tam-kantajiin. KS. esim. Yhdysvallat ex rel. Sanders v. N. Am. Bus Indus., Inc., 546 F.3d 288, 293 (4. 2008) (”katsomme, että pykälä 3731(b) (2) pidentää FCA: n vanhentumisaikaa yli kuuden vuoden vain tapauksissa, joissa Yhdysvallat on osapuolena.”); Yhdysvallat. entinen rel. Sikkenga v. Regence Bluecross Blueshield of Utah, 472 F. 3d 702, 725-26 (10. 2006).

vähemmistön näkemys on, että 3731§: n b momentin 2 momentin mukaista tietullimääräystä sovelletaan myös relaattorien vireille panemiin asioihin. KS. esim. Yhdysvallat ex rel. Hunt vastaan Cochise Consultancy, Inc., 887 F. 3d 1081, 1096 (11. 2018) (”e päätellä, että kongressi aikoi § 3731 (b) (2) n rajoitusten ajan olevan saatavilla relators vaikka Yhdysvallat kieltäytyy puuttua.”); Yhdysvallat ex rel. Hyatt v. Northrop Corp., 91 F. 3d 1211, 1216 (9. 1996) (”e päättele, että kongressi ei aikonut rajoittaa lain tietullisäännöksiä koskemaan vain oikeusministerin nostamia kanteita, vaan se aikoi soveltaa tietullisäännöstä myös qui tamin kantajiin.”).

johtopäätös

näin ollen siihen asti, kunnes korkein oikeus lopullisesti ratkaisee, sovelletaanko laajennettua vanhentumissääntöä relaattoreiden nostamiin kanteisiin, relaattorin mahdollisuus mahdollisesti hyödyntää pidennettyä 10 vuoden vanhentumisaikaa riippuu siitä, millä lainkäyttöalueella hänen vaatimuksensa on jätetty.

ota yhteyttä ilmiantajan asianajajaan

tarvitsetko ilmiantajan asianajajaa vai haluatko tietää lisää qui tamin laista?

on kolme helppoa tapaa ottaa yhteyttä yritykseemme:

  1. käytä tällä sivulla olevaa yhteydenottolomaketta.
  2. Sähköposti [email protected]
  3. Soita (844) 781-3088

tietosi pysyvät luottamuksellisina, kun arvioimme mahdollisia vaatimuksiasi ja teemme yhteistyötä kanssasi suojellaksemme oikeuksiasi.