miten saada takaisin oikeustieteelliseen akateemisen irtisanomisen jälkeenon sanomattakin selvää, että akateemisesti erotettu oikeustieteellisestä voi olla nöyryyttävä kokemus. Riippumatta siitä, mitkä olosuhteet aiheuttivat erottamisesi, olipa kyse odottamattomasta hätätilanteesta, joka suisti sinut kurssilta, tai vain silkasta valmistautumisen puutteesta, irtisanominen on syvältä. Valitettavasti, pahinta irtisanominen ei ole hämmennystä saatat kohdata, vaan se on tiedon puute siitä, miten saada kirjoilla takaisin oikeustieteelliseen. Lukuun ottamatta muutamia epämääräisiä artikkeleita, joissa käsitellään uudelleen sisäänpääsykäytäntöjä, siellä ei ole paljon tietoa siellä koskien käytännön toimia voit ottaa saada takaisin ottamista. Joten täällä luet tätä viestiä toivoen löytää vastauksia tähän kysymykseen. Ottaen huomioon tiedon puutteen, en tiedä, pystynkö tekemään oikeutta tälle aiheelle. Yritän kuitenkin parhaani mukaan purkaa tätä kysymystä ja tuoda teidät ainakin askeleen lähemmäksi sitä, että pääsette takaisin raiteilleen saavuttaaksenne himoitsemanne JD: n.

joten mikä on ensimmäinen asia, joka sinun pitäisi tehdä akateemisen irtisanomisen jälkeen? Sillä uhalla, että kuulostat tyypilliseltä oikeustieteen professoriltasi, sinun pitäisi ensimmäiseksi tehdä ”lue säännöt!”Amerikan Asianajajaliitto linjaa säännöt, joita kaikkien koulujen tulisi soveltaa harkitessaan oppilasta uudelleenottoon irtisanomisen jälkeen. Aba-standardien standardin 501 mukaan:

”oikeustieteellinen korkeakoulu ei saa ottaa vastaan tai ottaa takaisin opiskelijaa, joka on aiemmin hylätty akateemisista syistä ilman myöntävää näyttöä siitä, että aiempi hylkäys ei osoita kyvyttömyyttä suorittaa oikeustieteellistä koulutusohjelmaansa ja päästä asianajajaksi.”

mutta mitä se edes tarkoittaa? Miten voidaan osoittaa myöntävästi, että heidän erottamisensa ei perustu kyvyttömyyteen suorittaa oikeustieteellistä koulutusta? Olin aivan yhtä hämmentynyt luettuani tämän säännön, joten tutkin, miten koulut ovat määritelleet tämän ” myönteisen esityksen.”Vaikka havaintoni olivat parhaimmillaankin niukkoja, Nova Southeastern law school ja Southern Methodist University law school (SMU) osoittavat molemmat, että ulkoisten tekijöiden osoittaminen voi tyydyttää tämän myönteisen osoittamisvaatimuksen.

Nova toteaa, että takaisinoton saavan opiskelijan on sisällytettävä henkilökohtaiseen lausumaansa: ”tieto, joka osoittaa, että ulkoiset tekijät, Ei kykyjen puute, loivat esteen heidän menestykselleen oikeustieteen opinnoissa.”

SMU: n mukaan takaisinottoa yrittävän opiskelijan on osoitettava, että hänen irtisanomisensa johtui vakavasta, ennakoimattomasta häiriöstä, joka ei liittynyt opiskelijan kykyyn suorittaa vaadittu opintojakso onnistuneesti.

joten tämä tuo meidät askeleeseen 1:

1. Ulkoiset tekijät

jos haet takaisin oikeustieteelliseen korkeakouluun akateemisen irtisanomisen jälkeen, sinun on osoitettava, että alkuperäinen irtisanominen perustui ulkoisiin tekijöihin eikä kykenemättömyyteen hoitaa kurssityötä. Oikeustieteellinen voi joskus aiheuttaa oppilaille tunnelinäkön. On helppo unohtaa se tosiasia, että elämä jatkuu yhä kurssityön rasituksista huolimatta. Siksi, kun jotain suurta tapahtuu elämässä, eli fyysinen tai psyykkinen sairaus, perheenjäsenen kuolema tai äärimmäinen taloudellinen menetys, se on hyvin helppo saada pois raiteiltaan. Tämä on ymmärretty. Jos akateeminen irtisanominen johtuu jostain ulkoisesta tekijästä, koulut suhtautuvat tilanteeseen yleensä ymmärtäväisesti. Varmista vain olla selkeä ulkoinen ongelma, joka aiheutti voit menettää keskittyä. Kuitenkin, se on vielä tärkeämpää näyttää sisäänottoyksikölle, että olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet kuntouttaa tämän ongelman ja että et enää ennakoida sitä estävä tekijä. Kuntoutuksesta keskustellaan tarkemmin seuraavassa jaksossa.

Mitä siis tapahtuu, jos akateeminen irtisanominen ei perustu ulkoisiin tekijöihin? Tämä vaikeuttaa takaisinottoa. Takaisinotto voi kuitenkin vielä olla mahdollista, jos voit osoittaa, että olet kuntoutunut ja että sinulla on nyt valmiudet suorittaa oikeustutkintotyö. Siitä pääsenkin seuraavaan vaiheeseen.

2. Kuntoutus

jos sinut erotettiin akateemisesti muiden kuin ulkoisten seikkojen perusteella, on tärkeää osoittaa, että olet irtisanomisaikana kuntoutunut ja että sinulla on nyt valmiudet suorittaa oikeustyö. Jos kuulut tähän luokkaan, on tärkeää ymmärtää perimmäinen syy, miksi meni pois raiteiltaan. Etkö vain ollut siihen aikaan tarpeeksi kypsä käsittelemään ammattiopistoympäristöä vai oliko työtaakka vain liian vaikea? Oli syy mikä tahansa, suosittelisin ehkä kokopäivätyötä irtisanomisaikana osoittaakseni, että pärjää ammatillisessa ympäristössä. Haluaisin myös suositella ehkä saada tutor, joka voi pystyä opastamaan sinua läpi 1L coursework että olet epäonnistunut. Tarjoamme erinomaista tutorointipalvelua oikeustieteellisen työkalupakin kautta, joten muista tarkistaa se.

saatat nyt miettiä, milloin on hyvä aika hakea uudelleen oikeustieteelliseen akateemisen irtisanomisen jälkeen? Riittääkö vain muutaman kuukauden kuntoutus vai joudutko odottamaan muutaman vuoden? Tämä tuo minut viimeiseen askeleeseeni:

3. Hakeudu uudelleen Koulun vaaditussa aikajanassa

ABA: n sääntöjen Standard 505 mukaan, jonka mukaan akateemisesti erotetun opiskelijan on odotettava kaksi vuotta ennen kuin hän hakee takaisin oikeustieteelliseen. Vuonna 2014 tämä kieli kuitenkin poistettiin säännöistä. Minusta vaikuttaa siltä, että aikajana on jätetty oikeustieteellisen harkinnan varaan. Siksi, jos olet ollut akateemisesti erotettu, on tärkeää, että päätät aikaisin, mihin kouluun haluat päästä seuraavalla yrittämällä. Kun olet päättänyt tämän, ota yhteyttä, että koulu suoraan määrittää niiden politiikan ottamista akateemisesti irtisanotuille opiskelijoille. On mahdollista, että näissä kouluissa on vielä kahden vuoden vaatimus voimassa tai he ovat saattaneet poistaa tämän vaatimuksen kuten ABA: n säännöt. Oli miten oli, selvitä se ajoissa.

jos sinut on akateemisesti irtisanottu, tiedän, että sinulla on vaikeaa. Toivottavasti nämä vinkit auttavat sinua pääsemään takaisin raiteilleen!

Etsitkö apua tehdä parhaasi oikeustieteellisessä? Ota selvää oikeustieteellisen tutorointivaihtoehdoistamme.