luvanvarainen lääkintähenkilöstö

henkilöt, joilla ei ole lääkintälupaa ja jotka vilpittömässä mielessä hoitavat ensihoitoa ensihoitohenkilökuntana, eivät ole siviilivahinkovastuussa hoitoa annettaessa tehdystä teosta, ellei teko ole tahallinen tai tahaton huolimattomuus. Tätä pykälää sovelletaan riippumatta siitä, onko hoito järjestetty vai odotetaanko siitä korvausta.

(V. A. C. S. Art. 1a (osa).) 6701 d artikla, Vernonin siviilisäädös ; Luku 74, Siviilikäytäntö ja Korjaussäännöt 74.001

vastuu ensihoidosta (terveydenhuollon tarjoajien osalta)

(a) henkilö, joka vilpittömässä mielessä hoitaa kiireellistä hoitoa hätätilanteessa tai sairaalassa, ei ole siviilivahinkovastuussa hätätilanteen aikana tehdystä teosta, ellei teko ole tahallinen tai tahaton.

(b) Tämä kohta ei koske annettua hoitoa: (1) korvausta odotettaessa;

(2) henkilö, joka oli tapahtumapaikalla, koska hän tai hänen edustamansa henkilö asiamiehenä oli ostamassa yritystä tai pyrkimässä suorittamaan palvelua korvausta vastaan;

(3) henkilö, joka antaa säännöllisesti kiireellistä hoitoa sairaalassa tai päivystyksessä; tai

(4) vastaanottavan lääkärin tai vastaanottavan lääkärin kanssa hoitavan lääkärin toimesta, jos potilas esittää väitteen, jonka mukaan potilas on terve.

(V. A. C. S. Art. 1a (osa).)

kohta 74.002.