ez a fejezet Ernst Ruska (1906-1988) emlékiratát mutatja be, aki az elektronmikroszkóp eredeti tervezője és kivitelezője, és végül a nagy felbontású elektronmikroszkópok tervezésének vezető ütemezője. Knoll felügyelete alatt a berlini Technische Hochschule-ban kísérletileg először mutatta be az elektronoptika alapvető törvényeit. 1931-ben Knoll és Ruska közösen elkészítették a nyers, de hatékony transzmissziós elektronmikroszkópot (tem). 1933-ban, egyedül dolgozva, Ruska megépítette az első TEM-et, amely felbontóképességében felülmúlta a fénymikroszkópot. Posztgraduális hallgatótársával, Bodo von Borriesszal és orvosilag képzett testvérével, Helmuttal szoros együttműködésben később a Siemens Berlinben elkészítette az első sorozatgyártású TEM-et, azonnali laboratóriumi használatra alkalmas formában. Ennek az eszköznek többek között forradalmasítania kellett az orvosi diagnosztikai gyakorlatot. Ruska életének hátralévő részét lényegében az 1933-as tem prototípusában rejlő technológia tökéletesítésének szentelte. Ez az emlékirat széles körben vázolja azt az egyszerű, gyakran idioszinkratikus módot, amellyel Ruska egész életében a TEM-ről alkotott korai elképzelését folytatta, az egyetemi napjaitól kezdve, egészen haláláig.