jak uzyskać readmisję do szkoły prawniczej po zwolnieniu akademickim jest rzeczą oczywistą, że akademickie zwolnienie ze szkoły prawniczej może być upokarzającym doświadczeniem. Bez względu na okoliczności, które spowodowały Twoje zwolnienie, czy to niespodziewany wypadek, który zepchnął cię z kursu, czy po prostu brak przygotowania, zwolnienie jest do bani. Niestety, najgorszą częścią zwolnienia nie jest zażenowanie, z którym możesz się zmierzyć, zamiast tego jest brak informacji o tym, jak dostać się z powrotem na studia prawnicze. Poza kilkoma ogólnikowymi artykułami omawiającymi zasady ponownego przyjęcia, nie ma zbyt wiele informacji na temat praktycznych kroków, które możesz podjąć, aby uzyskać ponowne przyjęcie. Więc tutaj czytasz ten post w nadziei na znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Biorąc pod uwagę brak informacji tam, Nie wiem, czy mam możliwość zrobić ten temat sprawiedliwości. Jednak postaram się jak najlepiej odreagować ten problem i przybliżyć cię przynajmniej o krok do powrotu na ścieżkę do osiągnięcia tego J. D., którego pożądasz.

więc co powinieneś zrobić po zwolnieniu? Na ryzyko brzmi jak typowy profesor prawa, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to ” przeczytaj zasady!”American Bar Association określa zasady, które wszystkie szkoły powinny stosować, rozważając ponowne przyjęcie ucznia po zwolnieniu. Zgodnie z normą 501 normy ABA:

„szkoła prawnicza nie może przyjąć ani ponownie przyjąć studenta, który został wcześniej zdyskwalifikowany z powodów akademickich, bez potwierdzenia, że wcześniejsza dyskwalifikacja nie oznacza braku zdolności do ukończenia programu edukacji prawniczej i przyjęcia do palestry.”

ale co to w ogóle znaczy? W jaki sposób można stwierdzić, że zwolnienie z pracy nie wynika z niezdolności do ukończenia studiów prawniczych? Byłem tak samo zdezorientowany po przeczytaniu tej zasady, więc spojrzałem na to, jak szkoły zdefiniowały to ” afirmatywne Pokazywanie.”Chociaż moje ustalenia były w najlepszym razie skąpe, Nova Southeastern law school i Southern Methodist University law school (SMU) oba wskazują, że pokazanie czynników zewnętrznych może zaspokoić ten afirmatywny wymóg pokazania.

w swoim osobistym oświadczeniu student otrzymuje readmisję: „informacje, które pokazują, że czynniki zewnętrzne, a nie brak umiejętności stworzyły barierę dla ich sukcesu w nauce prawa.”

podczas gdy SMU stwierdza, że student próbujący uzyskać readmisję musi wykazać, że jego zwolnienie było spowodowane poważnym, nieprzewidzianym zakłóceniem, które nie było związane ze zdolnością studenta do pomyślnego ukończenia wymaganego kierunku studiów.

więc to prowadzi nas do kroku 1:

1. Czynniki zewnętrzne

jeśli ubiegasz się o readmisję do szkoły prawniczej po zwolnieniu akademickim, musisz wykazać, że Twoje początkowe zwolnienie było oparte na czynnikach zewnętrznych, a nie na niezdolności do obsługi zajęć. Szkoła prawnicza może czasami powodować, że uczniowie mają wizję tunelową. Bardzo łatwo jest stracić z oczu fakt, że życie nadal toczy się pomimo stresów związanych z pracą. Dlatego też, gdy w życiu dzieje się coś poważnego, tj. choroba fizyczna lub psychiczna, śmierć członka rodziny lub skrajne straty finansowe, bardzo łatwo jest zboczyć z drogi. To zrozumiałe. Jeśli czynnikiem zewnętrznym jest to, co spowodowało zwolnienie z pracy akademickiej, szkoły na ogół będą rozumieć tę sytuację. Po prostu upewnij się, że masz jasność co do kwestii zewnętrznej, która spowodowała utratę ostrości. Jednak jeszcze ważniejsze jest, aby pokazać działowi przyjęć, że podjąłeś niezbędne kroki, aby zrehabilitować ten problem i że nie przewidujesz go już jako czynnika hamującego. W dalszej części omówimy rehabilitację.

więc co się stanie, jeśli zwolnienie z pracy nie było oparte na czynnikach zewnętrznych? Nie będę cię okłamywał, to znacznie utrudnia uzyskanie readmisji. Jednak readmisja może być nadal możliwa, jeśli udowodnisz, że jesteś zrehabilitowany i teraz posiadasz zdolność do ukończenia kursu prawniczego. Co prowadzi mnie do następnego kroku.

2. Rehabilitacja

jeśli zostałeś zwolniony z pracy na podstawie czynników zewnętrznych, ważne będzie udowodnienie, że w okresie zwolnienia zostałeś zrehabilitowany i teraz masz zdolność do ukończenia kursu prawnego. Jeśli należysz do tej kategorii, ważne będzie, aby zrozumieć podstawową przyczynę, dlaczego zboczyłeś z toru. Czy nie byłeś wtedy wystarczająco dojrzały, aby poradzić sobie z profesjonalnym środowiskiem szkoły prawniczej, czy też obciążenie pracą było zbyt trudne? Bez względu na powód, polecam może pracować w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie zwolnienia, aby pokazać, że można przetrwać w środowisku zawodowym. Polecam również może uzyskanie korepetytora, który może być w stanie przeprowadzić Cię przez kurs 1L, który Ci się nie powiódł. Oferujemy doskonałą usługę korepetycji za pośrednictwem programu Law School Toolbox, więc pamiętaj, aby to sprawdzić.

możesz się teraz zastanawiać, kiedy jest dobry moment na ponowne aplikowanie na studia prawnicze po zwolnieniu z pracy? Czy wystarczy kilka miesięcy rehabilitacji, czy będziesz musiał poczekać kilka lat? To prowadzi mnie do mojego ostatniego kroku:

3. Ponownie złożyć wniosek w wymaganym terminie Szkoły

Standard 505 zasad ABA stosowanych w celu zapewnienia, że student zwolniony z uczelni musi odczekać dwa lata przed ubieganiem się o ponowne przyjęcie do szkoły prawniczej. Jednak w 2014 roku język ten został usunięty z zasad. Dlatego, o ile wiem, wydaje się, że ta linia czasu jest teraz pozostawiona do uznania szkoły prawniczej. Dlatego, jeśli zostałeś zwolniony z nauki, ważne jest, aby wcześnie zdecydować, do której szkoły chcesz uzyskać przyjęcie przy następnej próbie. Gdy zdecydujesz się na to, skontaktuj się bezpośrednio ze szkołą,aby ustalić ich politykę przyjmowania studentów zwolnionych z uczelni. Istnieje możliwość, że te szkoły mogą nadal mieć wymóg dwuletni lub mogą pozbyć się tego wymogu, jak Zasady ABA. Niezależnie od przypadku, dowiedz się wcześnie.

jeśli zostałeś zwolniony, wiem, że przechodzisz trudny okres. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci wrócić na właściwe tory!

szukasz pomocy w nauce prawa? Dowiedz się o naszych możliwościach korepetycji z prawa.