w miarę jak skończone możliwości i problemy związane z zanieczyszczeniem paliw kopalnych stają się coraz bardziej palące, opracowywane są nowe źródła bardziej zrównoważonej energii. Materiały do urządzeń do konwersji energii podsumowuje kluczowe badania nad nowymi materiałami, które mogą być wykorzystywane do generowania czystej i odnawialnej energii lub do rozwiązywania problemów z istniejących źródeł energii.
w książce omówiono zakres materiałów, które można wykorzystać do wykorzystania i konwersji energii słonecznej w szczególności, w tym właściwości materiałów tlenkowych i ich zastosowanie w produkcji paliwa wodorowego. Obejmuje materiały termoelektryczne i urządzenia do wytwarzania energii, przewody jonowe i nowe typy ogniw paliwowych. Istnieją również rozdziały dotyczące wykorzystania takich materiałów do unieruchamiania odpadów jądrowych i jako elektrochemicznych czujników gazów do kontroli emisji.
dzięki wybitnym redaktorom i międzynarodowemu zespołowi współpracowników, materiały do urządzeń do konwersji energii są standardowym punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy badają i opracowują nową generację materiałów i technologii dla naszych potrzeb energetycznych.