Title:Graf Komprimering Ved Hjelp Av Pattern Matching Techniques

Forfattere: Rushabh Jitendrakumar Shah

Last NED PDF

Abstract: Grafer kan brukes til å representere et bredt spekter av data som tilhører differentdomains. Grafer kan fange forholdet mellom data på en effektiv måte, og har blitt mye brukt. I nyere tid, med advent Av Store Data, har det vært behov for å lagre og beregne på store datasett effektivt. Men med tanke på størrelsen på de aktuelle datasettene, har det vært en utfordring å finne optimale metoder for å lagre og behandle dataene. Derfor, i dette papiret, westudy forskjellige graf komprimering teknikker og foreslå nye algoritmer for å dothe samme. Spesielt gitt en graf G = (V, E), Hvor V Er settet avvertices Og E er settet av kanter, og |V| = n, foreslår vi teknikker for åkomprimere adjacency matrix representasjon av grafen. Våre algoritmer er basert på å finne mønstre i adjacency matrix data, og erstatte thecommon mønstre med spesifikke markører. Alle teknikkene som foreslås her ertap komprimering av grafer. Basert på eksperimentelle resultater, det isobservert at våre foreslåtte teknikker oppnå nesten 70% komprimering asammenlignet med adjacency matrise representasjon. Resultatene viser at store graferkan lagres effektivt i mindre minne og utnytte parallell prosessering av beregningsnoder samt effektivt overføre data mellom ressurser.