dette kapittelet presenterer en memoir Om Ernst Ruska (1906-1988), den opprinnelige designeren og konstruktøren av elektronmikroskopet og til slutt den ledende pacesetter i utformingen av høy oppløsning elektronmikroskop. Under Knolls tilsyn, ved Technische Hochschule Berlin, demonstrerte han eksperimentelt for første gang de grunnleggende lovene for elektronoptikk. Sammen produserte Knoll Og Ruska i 1931 det rå, men effektive transmisjonselektronmikroskopet (TEM). I 1933, arbeider alene, ruska bygget den første TEM å overgå lysmikroskop i løse makt. I nært samarbeid med Sin stipendiat Bodø von Borries og hans medisinsk kvalifiserte bror Helmut, produserte han senere Hos Siemens Berlin Den første serieproduserte TEM, i en form som er egnet for umiddelbar laboratoriebruk. Dette instrumentet skulle revolusjonere blant annet medisinsk diagnostisk praksis. Resten Av Ruskas liv var i hovedsak viet til å perfeksjonere teknologien som ligger i hans 1933 prototype TEM. Dette memoaret beskriver i bred oversikt den enkle, ofte idiosynkratiske måten Ruska forfulgte sin tidlige visjon om TEM gjennom hele sitt liv, fra hans grunnskole dager og fortsatte målrettet til sin død.