Barn og deres foreldre deler et spesielt bånd, en som dannes vanligvis rett når barnet er født. Dette forholdet er viktig med tanke på at barn stole på sine foreldre for omsorg og oppdragelse i sine første årene av livet. Fordi en foreldres rolle i et barns liv er så viktig, har mange stater, inkludert Staten Nevada, opprettet familielover som beskytter et barns rett til å bli støttet, samt foreldrenes rett til å ha forhold til barnet sitt. Vi ser oftest at disse problemene oppstår når foreldrene skiller seg og har tvister om foreldreretten til barnet sitt.

Effekt Av En Far I Et Barns Liv

vi ser oftest et barns mor som den viktigste personen i hans eller hennes liv-tradisjon har sett mødre bor hjemme for å heve og omsorg for barn mens fedre går ut i arbeidsstyrken for å økonomisk støtte familien. Selv om dette fortsatt er måten i mange familier, ser vi mer vekt på rollen en far spiller i et barns liv, spesielt når det gjelder saker i rettssalen. Fedre har vist seg å være like dyktige omsorgspersoner samt effektive disciplinarians for barn, for ikke å nevne at barn som har kjærlig og involvert fedre har en tendens til å gjøre det bedre på skolen og har en lettere tid å justere gjennom de ulike sosiale stadier av livet.

Etablering Av Farskap I Nevada

 Fars Rettigheter I Nevada
Fars Rettigheter i Nevada Til Barnefordeling og Visitas.

når en far går til retten for å håndheve foreldrenes rettigheter, er en av de viktigste trinnene i denne juridiske prosessen å etablere barnets farskap. I Delstaten Nevada, når et barns foreldre er gift, antas det under loven at mors ektemann er barnets juridiske og biologiske far. For ugifte foreldre er det to metoder som kan brukes til å etablere faderskap, inkludert en frivillig metode eller en ufrivillig metode.

den frivillige metoden for å etablere farskap er ved å bruke frivillig anerkjennelse av farskap, som også er den enkleste metoden for å etablere farskap. Når foreldrene er enige om hvem barnets biologiske far er, begge foreldrene kan velge å signere en «Frivillig Bekreftelse Skjema.»Dette skjemaet skal være signert av begge foreldrene i nærvær av en notarius publicus og deretter arkivert Med Staten Registrar Of Vital Statistikk For Staten Nevada. Når denne prosessen er fullført, farens navn kan legges til barnets fødselsattest og barnets farskap er etablert.

den ufrivillige metoden for å etablere faderskap innebærer å engasjere rettssystemet. Denne metoden for å etablere faderskap brukes oftest når foreldrene ikke er enige om hvem barnets far er eller om faren nekter faderskap. Denne prosessen er startet når en part filer en farskap sak med retten – en sak kan være innlevert av barnets mor, en mann som mener han kan være barnets far, barnets verge eller verge, eller en representant For Nevada State Welfare Division dersom barnet i spørsmålet mottar noen form for statlig bistand.

Når farskap saken er innlevert og den påståtte far har nektet barnets farskap, dommeren kan kreve barnet, moren, og den påståtte far til å ta del i genetisk testing. Dette er også tilfelle når moren er usikker på hvem faren er og to eller flere menn potensielt kan være barnets biologiske far. Skulle den påståtte far nekte å underkaste seg genetisk testing, antar dommeren sin ikke-samarbeid som bevis på faderskap og regler som sådan. På dette tidspunktet kan fars navn legges til barnets fødselsattest, og han eller hun kan begynne å dra nytte av faren.

Fars Rett Til Barnefordeling Og Samvær

når en farskapssak er avgjort, er det ikke uvanlig at dommeren deretter flytter inn i barnefordelingsfasen av saken. I Delstaten Nevada styres barnefordelingssaker av» barnets beste » – standarden. Under denne standarden, dommeren er å vurdere hva barnet varetekt ordningen best støtter barnets behov, og selv om foreldrenes preferanser vurderes, det er til syvende og sist barnets beste som driver beslutningsprosesser. Domstoler vurdere faktorer som er relevante for foreldre, og disse faktorene faller inn i følgende kategorier:

  • barnets helse og sikkerhet
  • barnets utviklings-og emosjonelle behov
  • Kommunikasjon mellom foreldre
  • Begge foreldrenes co – foreldre evner
  • hver foreldres hjem stabilitet
  • hver foreldres økonomiske evne til å ta vare på barnet

Staten Nevada skiller varetekt i to kategorier-Juridisk og fysisk forvaring. Juridisk varetekt refererer til foreldrenes rett til å være involvert i viktige beslutninger om barnets oppdragelse, inkludert helse, utdanning, medisinsk behandling, sosial oppdragelse og religiøs oppdragelse. Fysisk varetekt refererer til foreldrenes rett til å ha barnet bor hos dem og være i deres omsorg. Felles forvaring er foretrukket I Henhold Til Nevada state law, noe som betyr at begge foreldrene har lik juridisk og fysisk forvaring av barnet – dette er foretrukket å bidra til å holde begge foreldrene involvert i barnets liv.

men i tilfeller der felles foreldreansvar ikke er et alternativ, velger dommeren en primær depot basert på hva som er til barnets beste. Skulle faren være en bedre kandidat, er det ikke uvanlig at faren blir tildelt primær varetekt, noe som betyr at han har barnet bor hos ham og være i hans omsorg mesteparten av tiden. I disse tilfellene kan moren eller ikke bli tildelt besøk med barnet basert på omstendighetene rundt saken.

Fars Rett Til Barnebidrag I Nevada

i tilfeller der faren er tildelt primær varetekt, er det heller ikke uvanlig at mor skal pålegges å betale barnebidrag. Barnebidrag er betalt mellom foreldre som et middel til å bidra til å betale for kostnadene forbundet med å oppdra barnet, som inkluderer økonomisk støtte til å gi ly, klær og mat for barnet, samt bidra til å betale utgifter knyttet til barnets utdanning, medisinsk behandling, og andre behov. Fedre I Delstaten Nevada har lik rett til å samle barnebidrag som mødre ville i samme situasjon-de har også lik tilgang til barnebidrag håndhevelse tjenester.

Hvordan En Fars Rettigheter Advokat Kan Hjelpe

Facing farskap, barnefordeling, og barnebidrag problemer i retten kan være en overveldende prosess for enhver far. For de fedre som står overfor disse typer juridiske spørsmål, kan en advokat som spesialiserer seg på fars rettigheter være en uvurderlig ressurs. Disse jurister er i stand til å forklare i detalj hvordan familien rettssystemet fungerer i Delstaten Nevada, og er også i stand til å forklare rettighetene fedre har til et forhold med sine barn. Dess, fars rettigheter advokater er i stand til best posisjon sin klient til å motta en gunstig dom i enten deres farskap, barnefordeling, eller støtte sak.