som endelig kapasitet og forurensning problemer av fossile brensler vokse mer presserende, nye kilder til mer bærekraftig energi blir utviklet. Materialer for energikonverteringsenheter oppsummerer nøkkelforskningen på nye materialer som kan brukes til å generere ren og fornybar energi eller for å håndtere problemer fra eksisterende energikilder.
boken diskuterer omfanget av materialer som kan brukes til å utnytte og konvertere solenergi spesielt, inkludert egenskapene til oksidmaterialer og deres bruk i produksjon av hydrogenbrensel. Den dekker termoelektriske materialer og enheter for kraftproduksjon, ioniske ledere og nye typer brenselcelle. Det er også kapitler om bruk av slike materialer i immobilisering av atomavfall og som elektrokjemiske gassensorer for utslippskontroll.
Med sine fremragende redaktører og internasjonale team av bidragsytere Er Materials for energy conversion devices en standardreferanse for alle som forsker og utvikler en ny generasjon materialer og teknologier for vårt energibehov.