dette kapittelet diskuterer mekanikken til raske granulære strømmer. En «bulk solid» eller «granulær væske» kan defineres som en samling av diskrete faste komponenter dispergert i en væske, slik at de faste bestanddeler er i kontakt eller nær kontakt med sine naboer. Bulk faste stoffer omfatter ett medlem av en større klasse av tofasede dispergeringssystemer som består av faste stoffer og væsker; fortynnede suspensjoner danner et annet beslektet medlem, som er mer kjent for væskemekanikere. Seksjon II av dette kapitlet presenterer en gjennomgang Av de klassiske papirer Bagnold og en diskusjon av de ulike moduser og regimer av granulær flyt. En dimensjonal analyse gir en fysisk bakgrunn til detaljert gjennomgang av eksperimentelt og teoretisk arbeid som følger. Seksjon III gjennomganger flyter i vertikale kanaler og skrå kanaler; det omhandler primært eksperimentelle observasjoner av stress, hastighet, og bulk-tetthet felt. Laboratorieinnretninger og viscometric type eksperimenter utviklet for å bestemme stress-belastning-rate atferd er omtalt I Avsnitt IV. Kvasi-statiske testere, suspensjonsviskometre og høyskjærings-enheter er beskrevet. Seksjon V vurderinger teorier for høy skjær-rate granulære strømmer. Det inkluderer kontinuum modeller samt analytiske og numeriske mikrostrukturelle modeller som vurderer detaljene i kollisjoner mellom partikler.