Under Fair Credit Reporting Act (FCRA) har du rett til rettferdig og nøyaktig rapportering av kredittinformasjonen din. Du har også rett til visse personvernrettigheter angående kredittinformasjonen din og beskyttelse mot misbruk av kredittinformasjonen din.

hvis noen bryter dine rettigheter under FCRA, har du noen rettsmidler tilgjengelig. Disse rettsmidler kan omfatte faktiske skader, straffeerstatning, advokatutgifter og kostnader. Typen av rette vil avhenge av om overtredelsen var forsettlig eller uaktsom.

Hva Er Fair Credit Reporting Act?

FCRA styrer oppførselen til forbrukerrapporteringsbyråer-også kalt kredittbyråer – og bedrifter eller enkeltpersoner som rapporterer informasjon til forbrukerrapporteringsbyråene (Cra). Cra-ene samler denne informasjonen inn i kredittrapporten din. Kreditorer, utleiere og arbeidsgivere kan stole på informasjon i kredittrapporten din ved å ta beslutninger om å utvide kreditt til deg, gi deg en jobb eller leie et hjem eller en leilighet til deg.

FCRA gir regler om hvem som kan få tilgang til rapporten, hva som kan rapporteres og hvor lenge, og hva Cra og informasjonsleverandører må gjøre hvis du bestrider informasjon. Hvis EN CRA eller en annen enhet bryter MED FCRA, kan du lide skade. For eksempel kan unøyaktig informasjon i rapporten føre til at en kreditor nekter deg et billån eller kredittkort, en arbeidsgiver nekter å ansette deg, eller en utleier bestemmer seg for ikke å leie til deg. Du kan også lide annen skade.

hvis DET er ET FCRA-brudd, kan du saksøke i retten. Her er de rettsmidler som er tilgjengelige:

Erstatning For Et Forsettlig Brudd

hvis DU kan vise AT CRA, informasjonsmedarbeider eller enhet som bruker informasjonen, forsettlig overtrådte sine forpliktelser under FCRA, kan du ha rett til å gjenopprette opptil alle følgende skader:

-Grunnleggende Skader (velg En):

  • faktiske (bevisbare) skader (ingen grense), eller

  • lovbestemte skader skader mellom $100 og $1000 (for å få disse trenger du ikke å bevise at bruddet skadet deg).

-hvis overtrederen var en person som løy for å få kreditt-rapporten, eller brukt det for et upassende formål, da større av:

  • dine faktiske, bevisbare skader (ingen grense), eller

  • $1,000 flat (ingen minimum).

-Straffeerstatning, som bestemt av retten.

-Advokathonorarer og kostnader.

Definisjon av «Forsettlig»

et forsettlig brudd betyr ikke bare at DU må bevise at CRA eller annen enhet faktisk visste at den krenket dine rettigheter. Snarere er det nok å bevise at DET handlet hensynsløst—DET vil si AT CRA eller annen enhet visste eller burde ha visst at DEN kjørte på grunn AV FCRA.

Erstatning For Uaktsomt Brudd

du har også rett til erstatning hvis DU kan vise at CRA eller annen enhet uaktsomt unnlot å overholde sine forpliktelser i HENHOLD TIL FCRA. Skader her inkluderer:

  • faktiske skader( ingen fastsatt grense eller minimum), og

  • advokathonorarer og kostnader.

Pass Opp: Straff For En Fjollete Fcra Søksmål

FCRA har en straff for innlevering av søksmål eller påfølgende rettspapirer som senere er fast bestemt på å ha blitt arkivert i «ond tro eller med henblikk på trakassering.»Du (eller saksøkte) må kanskje betale den andre sidens advokatavgifter hvis du (eller de) sender inn dårlige trospapirer og mister.

når Og Hvor Du Skal Sende Inn En Sak For Fcra Brudd

Du Kan sende inn en klage i enten føderal domstol eller statens domstol. Det er en frist-kalt en foreldelsesfrist – for innlevering AV en fcra klage. Det må innleveres senest:

  • to år etter datoen du oppdaget overtredelsen, eller

  • fem år etter datoen for overtredelsen.

hvis du vil vite mer om å sende inn en sak FOR fcra brudd, snakke med en forbrukervern advokat eller gjeld settlement advokat.