April 2017 Utgave

Supplement Spotlight: Folinsyre Innvirkning På Autisme
Av Jessica Levings, MS, RDN
Dagens Kostholdsekspert
Vol. 19, No. 4, P. 22

øker tilskudd under graviditet barns risiko for autismespektrumforstyrrelse?

Folat, den generiske termen for både naturlig forekommende matfolat og syntetisk folsyre, er et vannløselig b-vitamin som forekommer naturlig i noen matvarer, tilsatt til andre via befestning, og tilgjengelig som kosttilskudd. Noen av de beste kildene til matfolat inkluderer mørkegrønne bladgrønnsaker (f.eks. spinat og ropegrønnsaker), lever, appelsiner og appelsinjuice, asparges, belgfrukter, brokkoli og brusselspirer. Den syntetiske form av vitamin, folsyre, er tilgjengelig i supplerende form som en frittstående eller multivitamin. Den Anbefalte Diettgodtgjørelsen utviklet for folat av National Academy Of Medicine (tidligere Institute Of Medicine) varierer basert på alder og kjønn (se tabell online).

The National Academy Of Medicine anbefaler at alle kvinner i fertil alder som kan bli gravid konsumere 400 mcg folsyre hver dag pluss mat folat fra et variert kosthold for å redusere risikoen for å ha en nevralrørsdefekt-påvirket graviditet. Denne anbefalingen er basert på studier, inkludert randomiserte kontrollerte studier, som viser at perikonsepsjonelt inntak av folsyre kan resultere i så mye som en 75% reduksjon i nevralrørsdefekter. Anbefalingen for gravide kvinner i løpet av deres andre og tredje trimester av graviditet er 600 mcg Diett Folatekvivalenter (DFE) daglig; DFE representerer folat fra alle kilder og står for forskjeller i absorpsjon av naturlig forekommende matfolat og syntetisk folsyre, sistnevnte er mer biotilgjengelig.1 Videre anbefaler Den Amerikanske Kongressen For Obstetrikere og Gynekologer et folsyretilskudd før og under graviditet for å sikre tilstrekkelig folatinntak.2

FOR å bidra til å øke folsyreinntaket, begynte FDA i januar 1998 å kreve tilsetning av folsyre til berikede brød, frokostblandinger, mel, maismåltider, pasta, ris og andre kornprodukter, og i April 2016 godkjente FDA frivillig tilsetning av folsyre til mais masa mel.3,4 Data fra 2013-2014 National Health And Nutrition Examination Survey ‘ S «Hva Vi Spiser I Amerika» viser gjennomsnittlig folatinntak for kvinner i alderen 20-29 og 30-39 er henholdsvis 471 mcg DFE og 485 mcg DFE.5

gjennom årene har begrenset forskning oppstått som tyder på en sammenheng mellom overflødig folsyreinntak under graviditet og risiko for autisme spektrumforstyrrelse (ASD) hos barn. I Mai 2015 innkalte National Toxicology Program og Office Of Dietary Supplements et ekspertpanel for å identifisere forskningsbehov knyttet til sikker bruk av høye inntak av folsyre, med tanke på dagens bevisbase.6 ekspertpanelet fikk i oppgave å identifisere områder med konsistens og usikkerhet i tilgjengelig forskning, identifisere forskningsbehov basert på gjennomgang av litteraturen, og foreslå tilnærminger for å adressere forskningsbehov og hull i vitenskapen.

ekspertpanelet gjennomgikk 11 publikasjoner relatert til autisme og folat; tre rapporterte en ugunstig forening, men alle tre studiene hadde potensielle svakheter i studiedesign, per ekspertpanelet.

En studie rapporterte en positiv korrelasjon mellom tilgjengeligheten av prenatale vitaminer som inneholdt større enn 1000 mcg folsyre og autisme forekomst, men manglet informasjon om vitamininntak for individuelle deltakere, så forstyrrende faktorer kunne ikke vurderes.7

De to andre studiene rapporterte høyere inntak av folsyre eller høyere folatnivåer i autismetilfeller, men antydet at korrelasjonen skyldtes omvendt årsakssammenheng, med tanke på at i en studie tok mer enn 50% av barn med autisme et multivitamin.8,9 på den annen side viste funn fra store prospektive fødselskohorter og to case-kontrollstudier beskyttende effekter av maternal folsyreinntak, 10-14 og en meta-analyse fant ingen sammenheng med blodfolatnivåer i tilfelle kontrollstudier av autisme.15 på grunn av svakheter i utformingen av studier som rapporterte om bivirkninger, konkluderte ekspertpanelet med at den tilgjengelige litteraturen ikke ga grunnlag for videre gjennomgang av autisme som temaområde.

Funn fra en 2016 systematisk oversikt publisert I PLoS One foreslår lignende utfall. Forskere analyserte 22 originale studier som undersøkte sammenhengen mellom folsyretilskudd i menneskelig graviditet og nevroutvikling/autisme. Av disse fant 15 studier en gunstig effekt av folsyretilskudd på nevroutvikling/autisme, seks studier fant ingen statistisk signifikant forskjell, og en studie viste en skadelig effekt når supplerende folsyre større enn 5,000 mcg per dag ble tatt under graviditet.16 Det er viktig å merke seg at 5,000 mcg folsyre overskrider 1,000 mcg øvre grense anbefaling for folsyre inntak.

Interessant, funn fra en upublisert 2016-studie som mottok utbredt medieoppmerksomhet, antydet at lavinntekts minoritetskvinner med svært høye nivåer av blodfolat innen tre dager etter fødselen var mer sannsynlig å få barn senere diagnostisert med autisme.17 Forskere analyserte 1,391 mor-barnpar som deltok i en pågående longitudinell prospektiv fødselskohortstudie fra 1998-2013.

forskerne kategoriserte barn som hadde blitt diagnostisert med autisme, Asperger syndrom og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som ikke ellers er spesifisert som Å ha ASD (n=107) og de uten ASD, ADHD eller intellektuelle og utviklingshemming som «typiske» (n = 1,284).

Resultater tyder på at prenatal tilskudd av folsyre tre til fem ganger per uke var assosiert med en betydelig lavere risiko for ASD hos barn. Men når maternal plasma folat og vitamin b12 nivåer ble analysert som eksponeringsvariabler, høye nivåer av maternal vitamin B12 (> 600 pmol / L) og høye nivåer av maternal folat (> 59 nmol/L) var assosiert med en signifikant økt risiko FOR ASD, og risikoen var størst for barn hvis mødre hadde forhøyede nivåer av både folat og vitamin B12.

siden studien kun er presentert på International Society For Autism Research Meeting og ennå ikke er publisert, er det vanskelig å forstå disse funnene videre. Det er imidlertid viktig å vurdere basert på den begrensede informasjonen som er tilgjengelig at nivåene av maternal plasmafolat observert i denne studien i stor grad overstiger Hva Verdens Helseorganisasjon anser «forhøyet» plasma / serum folat (>45,3 nmol / L) og AT ASD-diagnosene bare gjaldt om lag 8% av studieprøven.

til Slutt tok forskerne et øyeblikksbilde av mors folatnivåer på et tidspunkt og korrelerte deretter disse nivåene med ASD-risiko hos barn senere i livet; uten å vite mer om studiedesignet, er det umulig å fastslå om andre faktorer (f. eks. mors alder, kjønn av barnet eller familiehistorie) bidro til denne korrelasjonen, om de forhøyede nivåene av folat og B12 hos mødrene var fra prenatal tilskudd eller andre kilder, og om folat eller B12 alene førte til korrelasjonen.

En vurdering knyttet til øvre grense for folsyre er forbundet med barns bruk av multivitaminer. De fleste barn i alderen 1 til 13 overskrider øvre grense for folsyre, per 2003-2006 National Health And Nutrition Examination Survey Data, og om lag 28% av barna i dette aldersområdet i Usa tar angivelig kosttilskudd som inneholder folsyre.5,18,19 Vurderer folsyrekonsentrasjon i multivitaminer kan variere, fremtidig forskning med fokus på optimal dosering av supplerende folsyre og Andre b-vitaminer kan være gunstig.

når du snakker med klienter i fertil alder, er Det viktig For RDs å minne dem om at totaliteten av tilgjengelig litteratur indikerer en redusert risiko for nevralrørsdefekter med perikonsepsjonelt inntak av 400 mcg folsyre per dag, og at begrensede data om folsyreinntak og risiko FOR ASD ikke tyder på et ugunstig forhold.

«Mens det er noen publiserte studier som tyder på et negativt forhold MELLOM ASD og folsyre, støtter det meste av forskningen på dette emnet ikke disse funnene,» sier Gail Kauwell, PhD, RDN, LDN, FAND, professor i matvitenskap og menneskelig ernæring Ved University Of Florida, hvis forskning fokuserer på folatstatusvurdering, metabolisme og krav. «Det er imidlertid sterke bevis fra randomiserte kontrollerte studier som støtter en forbindelse mellom folsyre og nevralrørsdefektrisikoreduksjon. Av denne grunn virker det forsiktig for kvinner av reproduktiv potensial å konsumere den anbefalte mengden folsyre pluss folat fra et variert kosthold hver dag.»
Til Slutt Kan RDs minne klienter om at anbefalingen for kvinner av reproduktiv potensial til å konsumere 400 mcg folsyre daglig for å redusere risikoen for nevralrørsdefekter støttes av en stor kropp av helsepersonell og forskning, og økende kostholdskilder til folat vil også gi mer fordelaktige næringsstoffer generelt.

— Jessica Levings, MS, RDN, er frilansskribent og eier Av Balanced Pantry, en konsulentvirksomhet som hjelper bedrifter med å utvikle og modifisere matetiketter, gjennomføre oppskriftsanalyse og lage ernæringskommunikasjonsmaterialer. Lær mer på www.balancedpantry.com, twitter @ balancedpantry, og Facebook.com/balancedpantry1.

1. Institutt For Medisin, Mat Og Ernæring Styret. Kosttilskudd Referanse Inntak: Tiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folat, Vitamin B12, Pantotensyre, Biotin og Kolin. Washington, DC: National Academies Press; 1998.

2. Ofte stilte spørsmål: ernæring under graviditet. Den Amerikanske Kongressen For Obstetrikere og Gynekologer. http://www.acog.org/Patients/FAQs/Nutrition-During-Pregnancy. Oppdatert April 2015. Tilgjengelig 23.Januar 2017.

3. Det AMERIKANSKE Departementet For Helse Og Menneskelige Tjenester, Food And Drug Administration. Endelig regel: tilsetningsstoffer tillatt for direkte tillegg til mat til konsum; folsyre. Fed Regist. 2016;81(73):22176-22183.

4. Det AMERIKANSKE Departementet For Helse Og Menneskelige Tjenester, Food And Drug Administration. Mat standarder: endring av identitetsstandarder for berikede kornprodukter for å kreve tilsetning av folsyre. Fed Regist. 1996;61(44):8781-8797.

5. DET Amerikanske Landbruksdepartementet, Agricultural Research Service. Næringsinntak fra mat og drikke: gjennomsnittlig forbruk per person, etter kjønn og alder, i Usa, 2013-2014. https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400530/pdf/1314/Table_1_NIN_GEN_13.pdf. Tilgjengelig 23.Januar 2017.

6. US Department Of Health And Human Services, Nasjonalt Toksikologiprogram. Identifisere forskningsbehov for å vurdere sikker bruk av høyt inntak av folsyre. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/folicacid/final_monograph_508.pdf. Publisert 1. August 2015.

7. Skjegg CM, Panser LA, Katusic SK. Er overflødig folsyretilskudd en risikofaktor for autisme? Med Hypoteser. 2011;77(1):15-17.

8. Lowe TL, Cohen DJ, Miller S, Unge JG. Folsyre Og B12 i autisme og nevropsykiatriske forstyrrelser i barndommen. J Am Acad Barnepsykiatri. 1981;20(1):104-111.

9. Hyman SL, Stewart PA, Schmidt B, et al. Næringsinntak fra mat hos barn med autisme. Pediatri. 2012; 130 (Suppl 2): S145-S153.

10. Ali A, Waly MI, Al-Farsi YM, Essa MM, Al-Sharbati MM, Deth RC. Hyperhomocysteinemia blant omani autistiske barn: en case-control studie. Acta Biochim Pol. 2011;58(4):547-551.

11. Schmidt RJ, Hansen RL, Hartiala J, et al. Prenatal vitaminer, ett-karbon metabolisme genvarianter, og risiko for autisme. Epidemiologi. 2011;22(4):476-485.

12. Schmidt RJ, Tancredi DJ, Ozonoff S, et al. Maternal perikonsepsjonell folsyreinntak og risiko for autismespektrumforstyrrelser og utviklingsforsinkelse i LADNINGEN (Barndomsautisme Risiko fra Genetikk og Miljø) case-control studie. Er J Clin Nutr. 2012;96(1):80-89.

13. Al-Farsi YM, Waly MI, Deth RC, et al. Lav folat og vitamin B12 næring er vanlig Hos Omani barn med nylig diagnostisert autisme. Ernæring. 2013;29(3):537-541.

14. Suré p, Roth C, Bresnahan M, et al. Sammenheng mellom mors bruk av folsyretilskudd og risiko for autismespekterforstyrrelser hos barn. JAMA. 2013;309(6):570-577.

15. A, Neri M, Cesario A, et al. Oksidativt stress-relaterte biomarkører i autisme: systematisk gjennomgang og meta-analyser. Gratis Radic Biol Med. 2012;52(10):2128-2141.

16. Gao Y, Sheng C, Xie RH, et al. Nytt perspektiv på effekt av folsyretilskudd under graviditet på nevroutvikling / autisme hos avkommet barn-en systematisk oversikt. PLoS One. 2016; 11 (11): e0165626.

17. R, Riley A, Caruso DM, et al. Maternal plasma folat, vitamin B12 nivåer og multivitamin supplement under graviditet og risiko for autismespektrumforstyrrelser i Boston Birth Cohort. Papir presentert på: International Society For Autism Research Meeting; 13. Mai 2016; Baltimore, MD.

18. Bailey RL, Dodd KW, Gahche JJ, et al. Total folat og folsyre inntak fra matvarer og kosttilskudd i Usa: 2003-2006. Er J Clin Nutr. 2010;91(1):231-237.

19. Bailey RL, McDowell MA, Dodd KW, Gahche JJ, Dwyer JT, Picciano MF. Totalt folat og folsyre inntak fra matvarer OG kosttilskudd AV amerikanske barn i alderen 1-13 år. 2010;92(2):353-358.