Unnlatelse Av Å Opprettholde Rimelig Kontroll

årsaken til mange ulykker anses som en førers manglende evne til å opprettholde rimelig kontroll. Hva dette betyr er at den enkelte ikke var i stand til å opprettholde rimelig kontroll over sine kjøretøy mens du bruker den, som kan sette seg selv og andre i fare.

Ohio Revidert Kode 4511.202 Drift uten å være i rimelig kontroll av kjøretøy, vogn eller sporvogn stater, » Ingen personlig skal drive et motorkjøretøy, sporløs vogn, sporvogn, landbrukstraktor eller landbrukstraktor som sleper, trekker eller på annen måte tegner en enhet av landbruksmaskiner i en gate, motorvei eller eiendom som er åpen for publikum for kjøretøystrafikk uten å være i rimelig kontroll over kjøretøyet, vognen, sporvognen, landbrukstraktoren eller enheten av landbruksmaskiner.»

Unnlatelse Av Å Opprettholde Kontroll

ovennevnte utdrag fra Ohio Revidert Kode er ganske munnfull. Hva dette i hovedsak betyr er at en person ikke skal drive et motorkjøretøy hvis de ikke kan opprettholde rimelig kontroll over det. Hvis noen bryter dette, vil de bli ansett skyldig i å drive et slikt kjøretøy uten kontroll, som anses å være en mindre forseelse.

Skadet Av Annen Sjåfør

hvis du var involvert i en bilulykke som var forårsaket av den andre sjåførens manglende evne til å opprettholde rimelig kontroll over kjøretøyet, er det avgjørende at du søker veiledning fra en juridisk profesjonell. Når noen arbeider med en personskade krav, er det beste rådet som våre advokater kan gi å søke representasjon av en profesjonell. Det er mange forskjellige ting involvert med slike saker som gjør det nødvendig å ha en advokat veilede deg, samt å ta over visse aspekter, for eksempel kommunikasjon med forsikringsselskapet.

hvis du var involvert i en bilulykke og lurer på hva de juridiske trinnene er at du bør ta, Kan Ohio Accident Book tjene som en svært nyttig guide. Denne boken ble skrevet spesielt for bilulykke ofre og deres familier som en måte å ta dem gjennom den juridiske prosessen, forklarer trinnene som er involvert med bilulykke krav. Det er også tips inkludert i boken som er rettet mot å hjelpe den skadde offeret til å motta den mest gunstige oppgjør. Bestill en gratis kopi på vår hjemmeside, eller ved å ringe vårt kontor på 800.637.8170.

hvis du har spørsmål knyttet til en bilulykke skade, eller din kjære var involvert i en bilulykke, gjerne ringe vårt kontor for veiledning. Ved å ringe 800.637.8170, har du mulighet til å diskutere ulykken din med en advokat og motta en gratis saksevaluering.