Hvis organisasjonen vokser akkurat nå som økonomien kommer tilbake til livet, kan du vurdere å utvide salgsstyrken. Noen organisasjoner ønsker å ansette flere selgere og kan ikke allerede være kjent med utenfor salg fritak som er en del av pakken med unntak for overtid betale forskrifter innenfor Fair Labor Standards Act (FLSA).

Salg

Department Of Labor (DOL) har et faktaark som beskriver detaljene for en ansatt å kvalifisere for utenfor salg fritak. Det notater:

«for å kvalifisere for utenfor salg ansatt fritak, må alle følgende tester være oppfylt:

  • den ansattes primære plikt må gjøre salg (som definert I FLSA), eller skaffe ordrer eller kontrakter for tjenester eller for bruk av fasiliteter som en vederlag vil bli betalt av kunden eller kunden; og
  • den ansatte må være vanlig og regelmessig engasjert bort fra arbeidsgiver sted eller steder av virksomheten.

lønnskravene i forskriften gjelder ikke for utenfor salgsfritak.»

som du kan se, kravene til dette unntaket er ganske klart: den ansatte må ha en primær plikt til salg og må typisk være utenfor arbeidsplassen for å gjøre det. DOL fastsetter at «salg» inkluderer salg, bytte, kontrakt for salg, forsendelse for salg, forsendelse for salg eller annen disposisjon.

en av de største grunnene til at arbeidsgivere liker å dra nytte av dette unntaket for eksterne salgsansatte er at DET, i motsetning til ANDRE FLSA-unntak, ikke har lønnsbasis.

dette gjør det mulig for eksterne salgsrepresentanter å bli betalt primært på provisjon, selv om provisjonsbeløpet varierer fra uke til uke og ikke alltid er konsistent. Ikke bare må de som kvalifiserer for utvendig salgsfritak ikke betales på lønn eller minimumslønn, men selve unntaket betyr at de heller ikke må betales overtid.

Gitt at timene arbeidet av salgsrepresentanter kan variere betydelig dag til dag og uke til uke, er dette en betydelig fordel for arbeidsgivere fordi det betyr at arbeidstimer ikke trenger å spores.

arbeidsgivere som vurderer å klassifisere ansatte som eksterne salgsrepresentanter for å dra nytte av dette unntaket, bør imidlertid være oppmerksomme på at de må oppfylle forskriftsbestemmelsene eller risikere store straffer for feilklassifisering.

andre tips for arbeidsgivere som ønsker å utnytte dette unntaket:

  • Kommunikasjon med den ansatte, spesielt rett ved ansettelse, er nødvendig for å være sikker på at den ansatte forstår. I denne situasjonen er ansatte ikke pålagt å bli betalt overtid eller til og med minimumslønn. Kommisjonen de er betalt kan variere fra uke til uke eller måned til måned og fortsatt oppfylle de juridiske kravene (selv om noen uker, de er betalt mindre enn minstelønn), så lenge de oppfyller bestemmelsene i unntaket.
  • Vær oppmerksom på statlige og lokale lover som kan ha strengere retningslinjer å følge. Spesielt har enkelte stater spesifikke restriksjoner på hvor mye administrativt arbeid en ekstern salgsrepresentant kan forventes å gjøre uten å miste unntaket.
  • Kontroller at arbeidet utføres utenfor det primære forretningsstedet. Begrens telefon og Internett arbeid av denne grunn.
  • for å redusere risikoen for å miste unntaket, begrense andre nonsales oppgaver til de som direkte nytte salgsfunksjonen til den aktuelle personen.

hovedårsaken til at dette unntaket eksisterer, er fordi det antas (men ikke lovlig mandat) at en provisjonsbasert utenfor salgsposisjon vil være en høyt kompensert stilling og dermed ikke være i fare for ikke å oppfylle minstelønnslovene i utgangspunktet. Arbeidsgivere må være klar over dette og sikre at de oppfyller kravene.

Bridget Miller er en bedriftsrådgiver med en spesialisert MBA I Internasjonal Økonomi og Ledelse, som gir et unikt perspektiv på forretningsutfordringer. Hun har jobbet i bedriftsverdenen i over 15 år, med erfaring på tvers av flere ulike avdelinger, INKLUDERT HR, salg, markedsføring, IT, kommersiell utvikling og opplæring.