dit hoofdstuk bespreekt de mechanica van snelle korrelstromen. Een “bulk vaste stof” of “korrelige vloeistof” kan worden gedefinieerd als een samenstel van discrete vaste bestanddelen gedispergeerd in een vloeistof, zodat de vaste bestanddelen in contact of bijna contact met hun buren. Bulk vaste stoffen bestaan uit een lid van een grotere klasse van twee-fase disperse systemen samengesteld uit vaste stoffen en vloeistoffen; verdunde suspensies vormen een ander gerelateerd lid, dat is meer bekend bij vloeistof mechanici. In Deel II van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de klassieke artikelen van Bagnold en een bespreking van de verschillende wijzen en regimes van korrelstroom. Een dimensionale analyse biedt een fysieke achtergrond voor het gedetailleerde overzicht van experimentele en theoretische werk dat volgt. Sectie III bespreekt stromen in verticale kanalen en hellende glijbanen; het behandelt voornamelijk experimentele waarnemingen van stress, snelheid en bulk-dichtheid velden. Laboratoriumapparatuur en viscometrische type experimenten ontworpen om het stress-strain-rate gedrag te bepalen worden besproken in sectie IV. Quasi-statische testers, suspensieviscometers en apparaten met hoge afschuifsnelheid worden beschreven. Sectie V geeft een overzicht van theorieën over korrelstromen met hoge afschuifsnelheid. Het omvat continuümmodellen evenals analytische en numerieke microstructurele modellen die rekening houden met de details van botsingen tussen deeltjes.