kinderen en hun ouders delen een speciale band, een die meestal recht wordt gevormd bij de geboorte van het kind. Deze relatie is belangrijk gezien het feit dat kinderen afhankelijk zijn van hun ouders voor zorg en opvoeding in hun eerste levensjaren. Omdat de rol van een ouder in het leven van een kind zo belangrijk is, hebben veel staten, met inbegrip van de staat Nevada, familiewetten gecreëerd die het recht van een kind beschermen om ondersteund te worden, evenals het recht van ouders om een relatie met hun kind te hebben. We zien deze problemen meestal ontstaan wanneer ouders scheiden en ruzie hebben over de voogdij over hun kind.

Effect van een vader in het leven van een kind

wij zien de moeder van een kind meestal als de belangrijkste persoon in zijn of haar leven – de traditie heeft moeders thuis zien blijven om kinderen op te voeden en te verzorgen, terwijl vaders naar de arbeidsmarkt gaan om het gezin financieel te ondersteunen. Hoewel dit nog steeds de manier is in veel gezinnen, zien we dat er meer nadruk wordt gelegd op de rol die een vader speelt in het leven van een kind, vooral als het gaat om zaken in de rechtszaal. Vaders hebben bewezen even capabele verzorgers evenals effectieve disciplinarians voor kinderen te zijn, om nog maar te zwijgen van het feit dat kinderen die liefdevolle en betrokken vaders hebben de neiging om beter te doen op school en hebben een gemakkelijker tijd aanpassen door de verschillende sociale stadia van hun leven.

vaststelling van het vaderschap in Nevada

rechten van de Vader in Nevada
rechten van de Vader in Nevada op voogdij en bezoek.

wanneer een vader naar de rechter gaat om zijn ouderlijke rechten te doen gelden, is een van de belangrijkste stappen in dit juridische proces het vaststellen van het vaderschap van het kind. In de staat Nevada, wanneer de ouders van een kind getrouwd zijn, wordt onder de wet aangenomen dat de echtgenoot van de moeder de wettelijke en biologische vader van het kind is. Voor ongehuwde ouders, zijn er twee methoden die kunnen worden gebruikt om vaderschap met inbegrip van een vrijwillige methode of een onvrijwillige methode vast te stellen.

de vrijwillige methode om het vaderschap vast te stellen is door het gebruik van vrijwillige erkenning van het vaderschap, wat ook de gemakkelijkste methode is om het vaderschap vast te stellen. Wanneer ouders het eens zijn over wie de biologische vader van het kind is, kunnen beide ouders ervoor kiezen een “vrijwillig Erkenningsformulier” te ondertekenen.”Dit formulier moet worden ondertekend door beide ouders in aanwezigheid van een notaris en vervolgens ingediend bij de staat Registrar van vitale statistieken voor de staat Nevada. Zodra dit proces is voltooid, kan de naam van de vader worden toegevoegd aan de geboorteakte van het kind en het vaderschap van het kind wordt vastgesteld.

de onvrijwillige methode om het vaderschap vast te stellen impliceert het inschakelen van het rechtssysteem. Deze methode om het vaderschap vast te stellen wordt meestal gebruikt wanneer ouders het niet eens zijn over wie de vader van het kind is of als de vader het vaderschap ontkent. Dit proces wordt gestart wanneer een partij dossiers een vaderschap zaak met de rechtbank – een zaak kan worden ingediend door de moeder van het kind, een man die gelooft dat hij kan de vader van het kind, de wettelijke bewaarder van het kind of wettelijke voogd, of een vertegenwoordiger van de Nevada State Welfare Division als het kind in kwestie ontvangt elke vorm van staatssteun.

zodra de vaderschapszaak is ingediend en de vermeende vader het vaderschap van het kind heeft ontkend, kan de rechter eisen dat het kind, de moeder en de vermeende vader deelnemen aan genetische tests. Dit is ook het geval wanneer de moeder onzeker is over wie de vader is en twee of meer mannen mogelijk de biologische vader van het kind kunnen zijn. Indien de vermeende vader weigert zich te onderwerpen aan genetische tests, gaat de rechter ervan uit dat zijn niet-medewerking als bewijs van vaderschap en regels als zodanig. Op dit punt kan de naam van de vader worden toegevoegd aan de geboorteakte van het kind en kan hij of zij beginnen te profiteren van de vader.

rechten van de vader op voogdij en visitatie

zodra een vaderschapszaak is beslecht, is het niet ongewoon dat de rechter vervolgens overgaat tot de voogdij-fase van de zaak. In de staat Nevada, voogdij zaken worden geleid door de” beste belangen van het kind ” standaard. Volgens deze standaard moet de rechter overwegen welke regeling voor de voogdij over kinderen het beste de behoeften van het kind ondersteunt, en hoewel de voorkeuren van de ouders worden overwogen, is het uiteindelijk het beste belang van het kind dat de besluitvorming drijft. Rechtbanken beschouwen factoren die relevant zijn voor ouderschap, en deze factoren vallen in de volgende categorieën:

  • gezondheid en veiligheid van het kind
  • ontwikkelings-en emotionele behoeften van het kind
  • communicatie tussen ouders
  • co – ouderschapscapaciteiten van beide ouders
  • thuisstabiliteit van elke ouder
  • financieel vermogen van elke ouder om voor het kind te zorgen

de staat Nevada verdeelt het gezag in twee categorieën: wettelijke en fysieke voogdij. Wettelijke voogdij verwijst naar het recht van een ouder om betrokken te zijn bij belangrijke beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind, waaronder gezondheid, onderwijs, medische zorg, sociale opvoeding en religieuze opvoeding. Fysieke voogdij verwijst naar de rechten van ouders om het kind bij hen te laten wonen en onder hun hoede te zijn. Gezamenlijke voogdij heeft de voorkeur onder Nevada state law, wat betekent dat beide ouders hebben gelijke juridische en fysieke voogdij van het kind – dit heeft de voorkeur om te helpen houden beide ouders betrokken bij het leven van het kind.

in gevallen waarin gezamenlijk gezag geen optie is, kiest de rechter echter een primaire bewaarder op basis van wat in het belang van het kind is. Mocht de vader een betere kandidaat zijn, is het niet ongewoon dat de vader primaire voogdij krijgt, wat betekent dat hij het kind bij hem heeft wonen en het grootste deel van de tijd onder zijn hoede is. In deze gevallen kan de moeder al dan niet een bezoek aan het kind krijgen op basis van de omstandigheden rond de zaak.

recht van de vader op alimentatie in Nevada

in gevallen waarin de vader de primaire voogdij krijgt, is het ook niet ongewoon dat de moeder wordt veroordeeld tot het betalen van alimentatie. Kinderbijslag wordt betaald tussen de ouders als een middel om te helpen betalen voor de kosten in verband met het opvoeden van het kind, die financiële steun omvatten om onderdak, kleding en voedsel voor het kind te bieden, evenals helpen om de kosten in verband met het onderwijs van het kind te betalen, medische zorg, en andere behoeften. Vaders in de staat Nevada hebben een gelijk recht om alimentatie te verzamelen als moeders zou in dezelfde situatie – ze hebben ook gelijke toegang tot child support enforcement services.

hoe de Rechtenadvocaat van een vader kan helpen

bij problemen met het vaderschap, de voogdij over kinderen en de alimentatie van kinderen in de rechtbank kan een overweldigend proces zijn voor elke vader. Voor die vaders die worden geconfronteerd met dit soort juridische kwesties, kan een advocaat gespecialiseerd in de rechten van de vader een onschatbare bron zijn. Deze juridische professionals zijn in staat om in detail uit te leggen hoe het familierecht systeem werkt in de staat Nevada en zijn ook in staat om de rechten vaders hebben om een relatie met hun kind uit te leggen. Bovendien, vaders rechten advocaten zijn in staat om de beste positie van hun cliënt om een gunstig oordeel te ontvangen in hetzij hun vaderschap, voogdij over kinderen, of ondersteuning zaak.