sociale angststoornis wordt gekenmerkt door een intense angst voor sociale of prestatiesituaties, en een angst om te handelen op een manier die vernederend of gênant zal zijn. Nochtans, blijft de mate waarin sociaal bezorgde individuen schaamte toe te schrijven aan het gedrag van naaste anderen vrezen onbekend. De angst voor schaamte door anderen Schaal (FEOS) werd ontwikkeld om de mate waarin individuen met sociale angst angst in verlegenheid gebracht door anderen te beoordelen. Om de psychometrische eigenschappen van deze maatregel te beoordelen, completeerden 162 studenten met een lage of hoge sociale angst De Feo ‘ s, samen met aanvullende vragenlijsten. Een verkennende factoranalyse suggereerde een enkele factor. De maatregel toont een hoge interne consistentie, en is gecorreleerd met maten van sociale angst, angst voor negatieve evaluatie, en angstgevoeligheid. Angst voor verlegenheid door anderen werd niet gevonden om een belangrijke voorspeller van sociale bezorgdheid, in vergelijking met angstgevoeligheid en angst voor negatieve evaluatie te zijn. De Feo ‘ s discrimineerden onder deelnemers hoog en laag in sociale angst, als die hoog in sociale angst scoorden aanzienlijk hoger op de maatregel dan deelnemers laag in sociale angst. Het nut van deze schaal voor onderzoek en klinische praktijk wordt besproken.