niewielki rozmiar próby i retrospektywny projekt tego badania serii przypadków są wyraźnymi słabościami. Retrospektywny charakter identyfikacji pacjenta ogranicza ocenę Historii Naturalnej FOPE i jej ewentualnego wpływu na czynność pacjenta. Pedi-IKDC i SF-10 nie były podawane w momencie rozpoznania, w związku z czym w tym badaniu nie można uwzględnić ewentualnego wpływu leczenia. Ponadto następstwa FOPE nie były systematycznie opisywane. Przyszłe badania porównujące pacjentów z produktem FOPE do grupy nastolatków dopasowanych pod względem wieku i płci z atraumatycznym bólem kolana i prawidłowym rezonansem magnetycznym mogą pomóc w wyjaśnieniu roli, jaką FOPE odgrywa w młodzieńczym bólu kolana.

ostatecznie konieczne będą dodatkowe badania w celu wyjaśnienia patofizjologii, Historii Naturalnej, skuteczności leczenia i długoterminowych wyników u pacjentów z objawowymi zmianami FOPE. Powinno to umożliwić lekarzom opracowanie opartych na dowodach strategii zarządzania dla nastolatków dotkniętych FOPE, aby odpowiednio doradzić aktywnym pacjentom o bezpiecznym powrocie do sportu i uniknąć kosztownych, niepotrzebnych testów i leczenia.