Titlu: compresie grafic folosind tehnici de potrivire model

autori:Rushabh Jitendrakumar Shah

Download PDF

rezumat: graficele pot fi folosite pentru a reprezenta o mare varietate de date aparținând differentdomains. Graficele pot capta relația dintre date într-un mod eficient și au fost utilizate pe scară largă. În ultima vreme, odată cu apariția datelor mari, a existat necesitatea stocării și calculării eficiente a seturilor mari de date. Cu toate acestea, având în vedere dimensiunea seturilor de date în cauză, găsirea metodelor optime pentru stocarea și prelucrarea datelor a fost o provocare. Prin urmare, în această lucrare, westudy diferite tehnici de compresie Grafic și propune noi algoritmi pentru a dothe. Mai exact, având în vedere un grafic G = (V, E), unde V este mulțimea vertexurilor și E este mulțimea marginilor și |V| = n, propunem tehnici pentru a comprima reprezentarea matricei de adiacență a graficului. Algoritmii noștri se bazează pe găsirea modelelor în datele matricei de adiacență și înlocuirea modelelor comune cu markeri specifici. Toate tehnicile propuse aici suntcompresia fără pierderi a graficelor. Pe baza rezultatelor experimentale, se observă că tehnicile noastre propuse realizează o compresie de aproape 70% comparativ cu reprezentarea matricei de adiacență. Rezultatele arată că graficele mari pot fi stocate eficient în memorie mai mică și pot exploata puterea de procesare paralelă a nodurilor de calcul, precum și transferul eficient al datelor între resurse.