pe măsură ce capacitatea finită și problemele de poluare ale combustibililor fosili devin mai presante, se dezvoltă noi surse de energie mai durabilă. Materiale pentru dispozitivele de conversie a energiei rezumă principalele cercetări privind materialele noi care pot fi utilizate pentru a genera energie curată și regenerabilă sau pentru a ajuta la gestionarea problemelor din sursele de energie existente.
cartea discută gama de materiale care pot fi utilizate pentru a valorifica și converti energia solară în special, inclusiv proprietățile materialelor oxidice și utilizarea lor în producerea combustibilului cu hidrogen. Acesta acoperă materiale și dispozitive termoelectrice pentru generarea de energie, conductori ionici și noi tipuri de celule de combustibil. Există, de asemenea, capitole privind utilizarea unor astfel de materiale în imobilizarea deșeurilor nucleare și ca senzori electrochimici de gaz pentru Controlul emisiilor.
cu editorii săi distinși și echipa internațională de colaboratori, materiale pentru dispozitive de conversie a energiei este o referință standard pentru toți cei care cercetează și dezvoltă o nouă generație de materiale și tehnologii pentru nevoia noastră de energie.