en ny studie, co-ledd av Buck Institute fakultetsmedlem Simon Melov, PhD, och Mark Tarnopolsky, MD, PhD, McMaster University Medical Center i Hamilton, Ontario, involverade före och efter analys av genuttrycksprofiler i vävnadsprover tagna från 25 friska äldre män och kvinnor som genomgick sex månader två gånger i veckan motståndsträning, jämfört med en liknande analys av vävnadsprover tagna från yngre friska män och kvinnor.

genuttrycksprofilerna involverade åldersspecifik mitokondriell funktion; mitokondrier fungerar som” kraftpaket ” av celler. Flera studier har föreslagit att mitokondriell dysfunktion är involverad i förlust av muskelmassa och funktionsnedsättning som vanligtvis ses hos äldre. Studien var den första som undersökte genuttrycksprofilen, eller det molekylära ”fingeravtrycket”, av åldrande hos friska sjukdomsfria människor.

resultaten visade att hos de äldre vuxna var det en minskning av mitokondriell funktion med åldern. Träning resulterade dock i en anmärkningsvärd återföring av det genetiska fingeravtrycket tillbaka till nivåer som liknar de som ses hos de yngre vuxna. Studien mätte också muskelstyrkan. Före träning var de äldre vuxna 59% svagare än de yngre vuxna, men efter träningen förbättrades styrkan hos de äldre vuxna med cirka 50%, så att de bara var 38% svagare än de unga vuxna.

”vi blev mycket förvånade över resultaten av studien”, säger Melov. ”Vi förväntade oss att se genuttryck som var ganska stabila hos de äldre vuxna. Det faktum att deras ’genetiska fingeravtryck’ så dramatiskt omvänd kurs ger tilltro till värdet av motion, inte bara som ett sätt att förbättra hälsan, men att vända åldrandet i sig, vilket är ett ytterligare incitament att utöva när man blir äldre.”

studiedeltagarna rekryterades vid McMaster University. De yngre (20 till 35 med en genomsnittlig ålder av 26) och äldre (äldre än 65 med en genomsnittlig ålder av 70) vuxna matchades när det gäller kost och motion; ingen av dem tog medicin eller hade sjukdomar som kan förändra mitokondriell funktion. Vävnadsprover togs från lårmuskeln. Den sex månaders motståndsträning gjordes på standard gymutrustning. De två gånger i veckan sessioner sprang en timme i längd och involverade 30 sammandragningar av varje muskelgrupp inblandade, liknande träningspass tillgängliga på de flesta gym. Styrketestet baserades på knäböjning.

de äldre deltagarna, medan de i allmänhet var aktiva, hade aldrig deltagit i formell viktträning, sade medförfattare Tarnopolsky, som leder den neuromuskulära och neurometaboliska kliniken vid McMaster University. I en fyra månaders uppföljning efter att studien var klar sa han att de flesta äldre vuxna inte längre gjorde formell träning i ett gym, men de flesta gjorde motståndsövningar hemma, lyfte soppburkar eller använde elastiska band. ”De var fortfarande lika starka, de hade fortfarande samma muskelmassa”, säger Tarnopolsky. ”Detta visar att det aldrig är för sent att börja träna och att du inte behöver spendera ditt liv på att pumpa järn i ett gym för att skörda fördelar.”

framtida studier är utformade för att avgöra om motståndsträning har någon genetisk inverkan på andra typer av mänsklig vävnad, såsom de som består av organ; forskare vill också bestämma om uthållighetsträning (löpning, cykling) påverkar mitokondriell funktion och åldringsprocessen. Den senaste studien pekar också på specifika genuttryck som kan användas som utgångspunkter för kemiska screenings som kan leda till läkemedelsbehandlingar som skulle modulera åldringsprocessen.

”de allra flesta åldrande studier görs i maskar, fruktflugor och möss; denna studie gjordes på människor”, säger Melov. ”Det är särskilt givande att kunna vetenskapligt validera något praktiskt som människor kan göra nu för att förbättra sin hälsa och livskvaliteten, samt att veta att de gör något som faktiskt vänder aspekter av åldringsprocessen.”

resultaten av studien visas i 23 maj-upplagan av PLoS One.