Abstract

informations-och kommunikationstekniken har säkerställt att många producenttjänster, liksom mer ’grundläggande’ tjänster som transport eller försäkring, nu är mer omsättningsbara än någonsin. Alla indikationer är att denna handel kommer att öka. Detta har höjt den internationella profilen för service och varnat regeringarna för deras potential som källor till exportintäkter. Detta ses som ett sätt att förbättra nationella (eller regionala) ekonomiska resultat. Men bör detta antas vara ett universalmedel för att förbättra den nationella ekonomiska tillväxten och omstruktureringen? Det allmänna mönstret och strukturen för den internationella handeln med tjänster undersöks för att visa att även om det är värdefullt växer tjänsternas direkta bidrag till den nationella exporten faktiskt relativt långsamt och handelsmönstret är starkt koncentrerat. Det kan faktiskt vara viktigt att erkänna och främja tjänsternas indirekta bidrag till den övergripande nationella exportaktiviteten. Varuproduktion och distribution är alltmer beroende av servicekunskap och skicklighet; exportkonkurrenskraften är en funktion av den expertis och intellektuella kunskap (främst tjänster) som ingår i produkterna, produkternas värde för konsumenterna och hur de når ut till sina marknader.

Journal Information

Geografiska Annaler, Serie B, är en prestigefylld och internationell tidskrift som publicerar artiklar som täcker alla teoretiska och empiriska aspekter av mänsklig och ekonomisk geografi. Tidskriften har ingen specifik regional profil men viss uppmärksamhet ägnas åt forskning från de nordiska länderna, liksom från länder runt Östersjön. JSTOR tillhandahåller ett digitalt arkiv med den tryckta versionen av Geografiska Annaler, Serie B: Kulturgeografi. Den elektroniska versionen av Geografiska Annaler, Serie B: Kulturgeografi finns på http://www.interscience.wiley.com. Auktoriserade användare kan komma åt fulltextartiklarna på denna webbplats.

Publisher Information

baserat på två århundraden erfarenhet, Taylor & Francis har vuxit snabbt under de senaste två decennierna för att bli en ledande internationell akademisk utgivare.Gruppen publicerar över 800 tidskrifter och över 1800 nya böcker varje år, som täcker ett brett utbud av ämnesområden och innehåller tidskriftsavtryck av Routledge,Carfax, Spon Press, Psychology Press, Martin Dunitz och Taylor & Francis.Taylor & Francis är helt engagerad i publicering och spridning av vetenskaplig information av högsta kvalitet, och idag är detta det primära målet.