Titel: Grafkomprimering med hjälp av Mönstermatchningstekniker

författare:Rushabh Jitendrakumar Shah

ladda ner PDF

Abstrakt: grafer kan användas för att representera en mängd olika data som tillhör olikadomäner. Grafer kan fånga förhållandet mellan data på ett effektivt sätt och har använts i stor utsträckning. På senare tid, med tillkomsten av Big Data, dethar varit ett behov av att lagra och beräkna på stora datamängder effektivt. Men med tanke på storleken på datamängderna i fråga har det varit en utmaning att hitta optimala metoder för att lagra och bearbeta data. Därför, i detta papper, vistudera olika grafkomprimeringstekniker och föreslå nya algoritmer för att göra detsamma. Specifikt, givet en graf G = (V, E), där V är uppsättningen avvertices och E är uppsättningen kanter, och |V| = n, föreslår vi tekniker för attkomprimera adjacency matrisrepresentationen av grafen. Våra algoritmer är baserade på att hitta mönster inom adjacency matrisdata och ersätta de gemensamma mönstren med specifika markörer. Alla tekniker som föreslås här ärförlustlös komprimering av grafer. Baserat på de experimentella resultaten är detobserverat att våra föreslagna tekniker uppnår nästan 70% kompression somjämfört med adjacency matrisrepresentation. Resultaten visar att stora grafer effektivt kan lagras i mindre minne och utnyttja den parallella bearbetningskraften hos beräkningsnoder samt effektivt överföra data mellan resurser.