detta kapitel presenterar en memoar på Ernst Ruska (1906-1988), den ursprungliga designern och konstruktören av elektronmikroskopet och så småningom den ledande pacesetter i utformningen av hög-upplösning elektronmikroskop. Under Knolls övervakning, vid Technische Hochschule Berlin, demonstrerade han experimentellt, för första gången, de grundläggande lagarna för elektronoptik. Tillsammans producerade Knoll och Ruska 1931 det råa men effektiva transmissionselektronmikroskopet (TEM). År 1933 byggde Ruska, som arbetade ensam, den första TEM för att överträffa ljusmikroskopet i upplösningskraft. I nära samarbete med sin doktorand Bodo von Borries och hans medicinskt kvalificerade bror Helmut producerade han senare på Siemens Berlin den första seriellt tillverkade TEM, i en form som är lämplig för omedelbar laboratorieanvändning. Detta instrument var att revolutionera bland annat medicinsk diagnostisk praxis. Resten av ruskas liv ägnades huvudsakligen åt att perfekta tekniken i hans prototyp TEM från 1933. Denna memoar beskriver i stor utsträckning det enkla, ofta idiosynkratiska, sättet som Ruska förföljde sin tidiga vision av TEM under hela sitt liv, från och med hans grundutbildningsdagar och fortsätter ensam fram till sin död.