Golgi-silverimpregneringstekniken är en enkel histologisk procedur som avslöjar fullständig tredimensionell neuronmorfologi. Denna metod är baserad på bildandet av ogenomskinliga intracellulära avsättningar av silverkromat erhållet genom reaktionen mellan kaliumdikromat och silvernitrat (svart reaktion). Camillo Golgi, dess upptäckare, och Santiago Ram Askorbn y Cajal dess huvudexponent, delade Nobelpriset för medicin och fysiologi 1906 för deras bidrag till kunskapen om nervsystemets struktur, deras framgångar berodde till stor del på tillämpningen av silverimpregneringsmetoden. Golgi och Cajal hade emellertid olika åsikter om strukturen i nervvävnaden. Enligt retikulär teori, försvarad av Golgi, bildades nervsystemet av ett nätverk av celler anslutna via axoner i ett syncytium. Däremot försvarade Cajal Neurondoktrinen som hävdade att neuronerna var oberoende celler. Dessutom hade Golgi använt en variant av sin ”svarta reaktion” för att upptäcka den cellulära organellen som blev känd som Golgi-apparaten. Elektronmikroskopistudier bekräftade postulaten av Neurondoktrinen såväl som existensen av Golgi-komplexet och bidrog till en återuppkomst av användningen av Golgi-fläcken. Även om moderna metoder för intracellulär färgning avslöjar utmärkta bilder av neuronmorfologi, är Golgi-tekniken en enklare och billigare metod för studier av normal och patologisk morfologi hos neuroner.