PHOENIX — guvernör Doug Ducey undertecknade idag lagstiftning för att skydda individer som behöver bryta sig in i en bil för att rädda livet på ett barn eller husdjur. Guvernören gjorde passerar den” barmhärtige samariten ” lag en prioritet denna session, och uppmanade lagstiftare i hans State of the State adress i januari för att skicka honom lagstiftning förhindra hot bil dödsfall.

”några minuter är allt som krävs för att ett barn eller husdjur kvar i en varm bil ska dö av värmeslag”, säger guvernör Ducey. ”Det är ett scenario som vi aldrig vill se hända. Med denna proposition skyddar vi goda samaritaner som vidtar åtgärder för att rädda ett barn eller husdjur och skickar en signal om att bryta ett bilfönster bör vara det sista övervägandet när någons liv är på linjen. Jag tackar Senator Kavanagh för att leda denna viktiga lagstiftning.”

enligt husräkning 2494 skulle en person som går in i ett obevakat motorfordon för att ta bort ett barn eller husdjur skyddas från civilrättsligt ansvar om det i god tro finns att barnet eller husdjuret är i överhängande fara för skada eller död. Lagstiftningen kräver också att personen meddelar brottsbekämpning eller akutmedicinsk personal innan han går in i fordonet och att stanna hos barnet eller husdjuret tills myndigheterna anländer.