spara ditt halm från mögel och mykotoxiner

vissa producenter lägger halm till sin totala blandningsration (TMR) som en extra fiberkälla. När du behandlar ditt halm med juicen förhindrar du risken för att skadliga mögel-och bakteriesporer förorenar dina TMR-rationer.

halm är också det vanligaste sängmaterialet för en stor mängd boskap. Risken med obehandlat halm är att det är ganska benäget för tillväxt av mögelsporer. Dessa sporer kan sedan släppas ut i luften som damm, vilket kan påverka boskap och även jordbrukare. En av de vanligaste formerna av mögel kallas Aspergillus. Denna speciella form kan vara mycket skadlig för djur, vilket ofta orsakar sjukdomar och andningsproblem.

det finns över 100 kända stammar av Aspergillus svampar. Bland dessa är Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus och Aspergillus niger de vanligaste. Alla dessa kan orsaka många skadliga symtom och har kopplats till ett antal kroniska och akuta sjukdomar hos boskap. Stammen Aspergillus Fumigatus är särskilt farlig för hästar. Vid inandning i en häst lungor invaderar svampsporerna vävnaden på övre luftvägar och orsakar andningsbesvär. Halm som behandlas ordentligt med saften genererar mindre damm och är mindre benägna att odla skadlig mögel.

en hälsosam miljö för dig och din besättning

damm kan vara ett betydande problem i halm, särskilt när det används för boskap. Damm kan bära mögelsporer och bakterier som kan vara skadliga för djur och deras ägare. När den appliceras på halm minskar saften antalet luftburna dammpartiklar. Farmers Lung är ett vanligt namn för de skadliga andningseffekterna av damminandning. Dammexponering kan orsaka kroniska symtom hos jordbrukare som liknar astma. Om dammpartiklar inte tas bort från lungan kan allvarliga långtidseffekter på andningsorganen uppstå. Juicen är ett bra verktyg för att hålla din arbetsplats säker för både dig och dina djur.