HMS Department of Dermatology erbjuder ett treårigt program som leder till behörighet för certifiering av American Board of Dermatology. Kandidater för certifiering måste ha totalt fyra års forskarutbildning som skulle omfatta ett års forskarutbildning i ett av följande breda program i USA ackrediterade av ackrediteringsrådet för Graduate Medical Education (ACGME) eller ett liknande program i Kanada ackrediterat av Royal College of Physicians and Surgeons of Canada: ett övergångsår (tidigare kallat flexibelt första doktorandår), eller ett första års hemvist inom internmedicin, allmän kirurgi, familjepraxis, obstetrik och gynekologi, barnläkare eller akutmedicin.

under det treåriga programmet roterar invånarna genom våra anslutna sjukhus och spenderar tid i sina ambulatoriska kliniker samt i specialkliniker. Grundläggande dermatologisk utbildning erhålls i ambulerande vårdenheter, där invånarna ser mer än 50 000 patienter per år. Personalbesök övervakar invånarna i sin kliniska verksamhet. Specialkliniker är organiserade för att hantera specifika dermatologiska problem:

  • tumörer
  • pigmenterade lesioner
  • pediatriska dermatoser
  • immunologiska sjukdomar
  • Fotobiologi
  • kirurgi
  • lasermedicin

för mer information, besök Harvard Combined Dermatology Residency Training program webbplats.