hur man får återtagande till lagskolan efter en akademisk uppsägning det säger sig självt att det kan vara en förödmjukande upplevelse att bli akademiskt avskedad från lagskolan. Oavsett vad omständigheterna var som orsakade din uppsägning, oavsett om det var en oväntad livssituation som kastade dig ur kurs eller bara en ren brist på förberedelse, att bli avskedad suger. Tyvärr är den värsta delen om uppsägning inte den förlägenhet du kan möta, istället är det bristen på information om hur man blir inskriven tillbaka till lagskolan. Annat än några vaga artiklar som diskuterar återinträde politik, det finns inte mycket information där ute om praktiska steg du kan vidta för att få återinträde. Så här läser du det här inlägget i hopp om att hitta svar på denna fråga. Med tanke på bristen på information där ute vet jag inte om jag har förmågan att göra detta ämne rättvisa. Men jag kommer att försöka mitt bästa för att de-mystifiera denna fråga och ge dig åtminstone ett steg närmare att komma tillbaka på rätt spår för att uppnå den jd du begär.

så vad är det första du bör göra efter att ha blivit akademiskt avskedad? Med risk för att låta som din typiska juristprofessor, det första du bör göra är ”läs reglerna!”American Bar Association beskriver de regler som alla skolor ska tillämpa för att överväga en student för återinträde efter uppsägning. Enligt Standard 501 i ABA-standarderna:

” en lagskola får inte erkänna eller återta en student som tidigare har diskvalificerats av akademiska skäl utan ett bekräftande som visar att den tidigare diskvalificeringen inte indikerar brist på kapacitet att slutföra sitt program för juridisk utbildning och bli antagen till baren.”

men vad betyder det ens? Hur gör man ett bekräftande som visar att deras uppsägning inte bygger på en oförmåga att slutföra sin juridiska utbildning? Jag var lika förvirrad efter att ha läst denna regel så jag tittade på hur skolor har definierat denna ”bekräftande visning.”Även om mina resultat var knappa i bästa fall, Nova Southeastern law school och Southern Methodist University law school (SMU) indikerar båda att en visning av externa faktorer kan uppfylla detta bekräftande visningskrav.

Nova säger att en student som får återtagande måste inkludera i sitt personliga uttalande: ”information som visar att externa faktorer, inte brist på förmåga, skapade ett hinder för deras framgång i juridikstudier.”

medan SMU säger att en student som försöker få återtagande måste visa att deras uppsägning orsakades av en allvarlig, oförutsedd störning som inte var relaterad till studentens förmåga att slutföra den obligatoriska kursen framgångsrikt.

så detta leder oss till steg 1:

1. Externa faktorer

om du söker återtagande till lagskolan efter en akademisk uppsägning måste du visa att din första uppsägning baserades på externa faktorer och inte din oförmåga att hantera kursen. Law school kan ibland leda till att eleverna har tunnelseende. Det är väldigt lätt att förlora det faktum att livet fortfarande fortsätter trots dina kurser. Därför, när något stort händer i livet, dvs fysisk eller psykisk sjukdom, en familjemedlems död eller extrem ekonomisk förlust, är det väldigt lätt att bli kastad av spår. Detta förstås. Om en extern faktor är vad som orsakade din akademiska uppsägning, kommer skolor i allmänhet att förstå denna situation. Se bara till att vara tydlig om den externa frågan som fick dig att tappa fokus. Det är dock ännu viktigare att visa antagningsavdelningen att du har gjort nödvändiga steg för att rehabilitera denna fråga och att du inte längre förutser det som en hämmande faktor. Vi kommer att diskutera rehabilitering vidare i nästa avsnitt.

så vad händer om din akademiska uppsägning inte baserades på externa faktorer? Jag ska inte ljuga för dig, det gör det mycket svårare att få återtagande. Återtagande kan dock fortfarande vara möjligt om du kan bevisa att du är rehabiliterad och nu har kapacitet att slutföra juridiska kurser. Vilket leder mig till nästa steg.

2. Rehabilitering

om du akademiskt avskedades baserat på icke-externa faktorer är det viktigt att bevisa att du under din uppsägningstid rehabiliterades och nu har kapacitet att slutföra juridiska kurser. Om du faller i den här kategorin är det viktigt att förstå orsaken till varför du gick av spår. Var du bara inte mogen nog vid den tiden för att hantera den professionella lagskolans miljö eller var arbetsbelastningen bara för svår? Oavsett anledning, skulle jag rekommendera kanske arbetar ett heltidsjobb under uppsägningstiden för att visa att du kan överleva i en professionell miljö. Jag skulle också rekommendera kanske att få en handledare som kanske kan vägleda dig genom 1L kurser som du misslyckades. Vi erbjuder en utmärkt handledning tjänst genom Law School Toolbox, så se till att kolla in det.

du kanske nu undrar när är det bra att ansöka om juridik efter en akademisk uppsägning? Är bara några månaders rehabilitering tillräcklig eller kommer du att behöva vänta några år? Detta leder mig till mitt sista steg:

3. Återanvänd inom skolans obligatoriska tidslinje

Standard 505 i ABA-reglerna som används för att föreskriva att en akademiskt avskedad student måste vänta två år innan han söker återinträde till lagskolan. Men i 2014 togs detta språk bort från reglerna. Därför, så långt jag kunde hitta, verkar det som om denna tidslinje nu lämnas upp till en lagskolans diskretion. Därför, om du har blivit akademiskt avskedad, är det viktigt att du bestämmer tidigt vilken skola du vill få tillträde till vid nästa försök. När du bestämmer detta, kontakta den skolan direkt för att bestämma deras policy för antagning av akademiskt avskedade studenter. Det finns en möjlighet att dessa skolor fortfarande kan ha ett tvåårigt krav på plats eller de kan ha gjort sig av med detta krav som ABA-reglerna. Hur som helst, ta reda på det tidigt.

om du har blivit akademiskt avskedad vet jag att du går igenom en svår tid. Jag hoppas att dessa tips kan hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår!

letar du efter hjälp för att göra ditt bästa i lagskolan? Ta reda på om våra law school handledning alternativ.