när de ändliga kapacitets-och föroreningsproblemen för fossila bränslen växer mer pressande utvecklas nya källor till mer hållbar energi. Material för energiomvandlingsanordningar sammanfattar nyckelforskningen om nya material som kan användas för att generera ren och förnybar energi eller för att hantera problem från befintliga energikällor.
boken diskuterar utbudet av material som kan användas för att utnyttja och omvandla solenergi i synnerhet, inklusive egenskaperna hos oxidmaterial och deras användning vid framställning av vätebränsle. Den täcker termoelektriska material och anordningar för kraftproduktion, jonledare och nya typer av bränsleceller. Det finns också kapitel om användningen av sådana material vid immobilisering av kärnavfall och som elektrokemiska gassensorer för utsläppskontroll.
med sina utmärkta redaktörer och internationella team av bidragsgivare är material för energiomvandlingsenheter en standardreferens för alla som forskar och utvecklar en ny generation material och tekniker för vårt energibehov.