olicensierad medicinsk personal

personer som inte är licensierade inom läkekonsten som i god tro administrerar akutvård som akutsjukvårdspersonal är inte ansvariga för skadestånd för en handling som utförs för att administrera vården om inte handlingen är avsiktligt eller medvetet försumlig. Detta avsnitt gäller utan hänsyn till om vården tillhandahålls eller i väntan på ersättning.

(V. A. C. S. Art. 1a (del).) Artikel 6701d, Vernons civila stadgar ; Kapitel 74, Civil praxis och Korrigeringskodavsnitt 74.001

ansvar för akutvård (för vårdgivare)

(a) en person som i god tro administrerar akutvård på platsen för en nödsituation eller på ett sjukhus är inte skadeståndsskyldig för en handling som utförs under nödsituationen, såvida inte handlingen är avsiktligt eller viljandenegligent.

(b) detta avsnitt gäller inte för vård som administreras: (1) för i förväntan om ersättning;

(2) av en person som var på platsen för nödsituationeneftersom han eller en person som han representerar som agent begärde företag eller försökte utföra en tjänst mot ersättning;

(3) av en person som regelbundet administrerar akutvård i ahospital eller akutmottagning; eller

(4) av en intagningsläkare eller en behandlande läkare som är associerad av den intagande läkaren hos en patient som tar med sig ett hälsovårdsanspråk.

(V. A. C. S. Art. 1a (del).)

avsnitt 74.002.