de flesta fäder tänker inte på de rättigheter de har över sitt barn innan det föds. Beslut som fattas före födseln kan dock ha en väsentlig inverkan på ditt barns liv. Som sådan, vissa fäder kanske vill spela en roll i beslut som gäller för medicinsk testning, medicinska procedurer, och andra frågor under graviditeten. Meningsskiljaktigheter kan uppstå över dessa beslut, och det är inte ovanligt för en far att försöka hävda sina åsikter i domstol.

när en far försöker kontrollera hälsorelaterade beslut under graviditeten kan han dock finna att det är nästan omöjligt. De flesta domstolar kommer trots allt att ge mödrar befogenhet att fatta sina vårdbeslut medan de är gravida. Detta kan inte vara fallet om mamman bedriver drog-eller alkoholmissbruk.

eftersom drog-och alkoholmissbruk kan leda till allvarliga hälsoproblem för ett ofött barn, kan en familjerättsdomstol i Nebraska tolka substansproblem under graviditeten som barnmisshandel. I dessa fall kan en gravid mamma bli arresterad för” vanligt brist på självkontroll ” -särskilt om missbruket sätter det ofödda barnets liv i fara. I sällsynta fall, en far skulle kunna väcka åtal mot mor till hans barn om hennes beteende kan skada fostret. En far kan också använda detta beteende som bevis för att få full vårdnad om sitt barn efter födseln.

Omaha fäder med frågor om deras föräldra rättigheter före födseln bör diskutera sina situationer med en Nebraska familjerätt advokat. När en advokat granskar fakta kring din föräldra företrädesemission, han eller hon kan ge vägledning om hur du kanske vill navigera i frågan.