This chapter discusses the mechanics of rapid granular flows. „Masowe ciało stałe” lub „płyn granulowany” można zdefiniować jako zespół dyskretnych składników stałych rozproszonych w płynie, tak że składniki stałe są w kontakcie lub w pobliżu kontaktu ze swoimi sąsiadami. Sypkie ciała stałe zawierają jeden członek większej klasy dwufazowych systemów dyspergujących składających się z ciał stałych i płynów; rozcieńczone zawiesiny tworzą inny powiązany członek, który jest bardziej znany mechanikom płynów. Sekcja II tego rozdziału przedstawia przegląd klasycznych prac Bagnolda oraz omówienie różnych trybów i reżimów przepływu granulowanego. Analiza wymiarowa zapewnia fizyczne tło dla szczegółowego przeglądu prac eksperymentalnych i teoretycznych, które następuje. Sekcja III przegląda przepływy w kanałach pionowych i pochyłych zsypach; zajmuje się przede wszystkim eksperymentalnymi obserwacjami naprężeń, prędkości i pól gęstości nasypowej. Urządzenia laboratoryjne i eksperymenty typu viscometric mające na celu określenie zachowania szybkości naprężeń i odkształceń omówiono w sekcji IV. Opisano quasi-statyczne testery, lepkościomierze zawieszenia i urządzenia o dużej szybkości ścinania. W sekcji V omówiono teorie dotyczące przepływów ziarnistych o dużej szybkości ścinania. Obejmuje modele continuum, a także analityczne i numeryczne modele mikrostrukturalne, które uwzględniają szczegóły zderzeń między cząstkami.