twoje serce opiera się na impulsach elektrycznych, aby bić i utrzymywać rytm. Gdy coś blokuje lub upośledza ten sygnał, należy do ogólnej kategorii problemów rytmu serca zwanych zaburzeniami przewodzenia. Jeśli blok jest łagodny, może nawet nie być zauważalny. Ale niektóre zaburzenia przewodzenia mogą być ciężkie.

jak działają sygnały elektryczne w sercu

twoje serce wysyła swoje sygnały z węzła zatokowo-przedsionkowego (SA), który działa jak naturalny rozrusznik serca. Kiedy węzeł SA wysyła sygnał, ma przemieszczać się od góry do dołu i kazać komorom pompować w odpowiedniej kolejności.

to nie zawsze się zdarza.

kiedy coś jest nie tak z impulsami elektrycznymi w twoim sercu, te komory strzelają w niewłaściwej kolejności lub mogą się ze sobą zsynchronizować. Jest to podstawowy problem stojący za najczęstszymi zaburzeniami przewodzenia.

zespół długiego QT

zespół długiego QT jest jednym z głównych zaburzeń przewodzenia, które wpływają na serce. Około 1 na 2500 osób w Stanach Zjednoczonych ma postać zespołu długiego QT.

ten problem występuje, gdy jeden z kanałów jonowych w sercu jest zablokowany i trwa dłużej, aby naładować do następnego bicia serca. Istnieje wiele różnych rodzajów zespołu długiego QT w zależności od kanałów dotkniętych, a leki i leczenie będą się różnić w zależności od tego, który kanał nie działa prawidłowo.

u wielu pacjentów nigdy nie występują objawy, podczas gdy u innych mogą wystąpić omdlenia lub nagłe zatrzymanie akcji serca z powodu nieregularnego bicia serca. Badania przesiewowe genetyczne, echokardiogramy i monitory Holtera mogą być wykorzystywane do wykrywania ewentualnego zespołu długiego QT.

leczenie może obejmować stosowanie beta-blokerów na receptę, aby zapobiec nieregularnemu rytmowi serca, po umieszczenie wszczepialnego defibrylatora kardiowertera (ICD) w klatce piersiowej, aby regulować rytm serca i zapobiegać śmierci. Istnieją również procedury, które mogą blokować nerwy w sercu.

blok serca

blok serca często pochodzi z uszkodzenia mięśnia sercowego, ale może również pochodzić z wady wrodzonej. Większość przypadków rozwija się w czasie. Blok serca utrzymuje sygnały elektryczne z ich drodze do właściwych miejsc w sercu we właściwym czasie.

niektórzy dobrze wyszkoleni sportowcy mogą mieć blok serca pierwszego stopnia, który spowalnia sygnały do serca i powoduje nienaturalnie wolne spoczynkowe bicie serca. Zwykle nie wymaga to leczenia.

bloki serca drugiego i trzeciego stopnia są poważniejsze i zazwyczaj diagnozowane przez EKG. Cięższe bloki serca mogą wymagać leczenia rozrusznikiem serca.

blok gałęzi wiązki

sygnały elektryczne zwykle podróżują w dół zarówno po lewej, jak i prawej stronie serca jednocześnie. Blok gałąź wiązki może wystąpić na szlaku po obu stronach serca, i to zwykle spowodowane przez istniejących chorób serca, takich jak zawał serca, zakażenie serca, wysokie ciśnienie krwi, lub skrzepy krwi. Najczęstszym sposobem leczenia bloków gałęzi wiązek jest leczenie podstawowej choroby serca.

wielu pacjentów z zaburzeniami przewodzenia nie jest świadomych tego problemu, ponieważ nie doświadczają regularnych objawów. Rutynowe badania kontrolne w celu aktywnego monitorowania zdrowia serca mogą pomóc zidentyfikować te problemy, zanim staną się poważniejszym problemem. Skontaktuj się z Oklahoma Heart Hospital już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.